Profession maskinoperatør - fremstilling af træpiller

Maskinoperatører (fremstilling af træpiller) betjener en hammermølle til omdannelse af træaffald til træpiller med henblik på anvendelse som brændsel. Det malede produkt presses gennem en matrice til fremstilling af en træpilles standardiserede form og størrelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fugtindhold i træ

  Vandmængden i træmaterialer. Virkningen af træets fugtindhold på træets størrelse og fysiske egenskaber. Passende fugtindhold til forskellige anvendelsesformål.

 • Granulatstandarder

  Normerne for produktion af granulater i Europa, der bl.a. regulerer tæthed, vandindhold og granulaternes indhold.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Betjene granulatpresse

  Opsætte og overvåge maskinen, som består af en stor tromle med perforerede ruller med huller i granulatstørrelse, hvorigennem granulatblandingen ekstruderes, inden den udskæres, for at opnå den ønskede længde.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB