Profession maskinoperatør - glasformning

Maskinoperatører (glasformning) betjener og vedligeholder maskiner, der trykker eller blæser smeltet glas i forme for at forme produkter, f.eks. neonrør, flasker, krukker og drikkeglas. De indstiller og tilpasser maskiner samt vejer, måler og kontrollerer produktionsprøver for at kontrollere, om de er i overensstemmelse med de fastsatte specifikationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Blæsestøbning

  De tre hovedteknikker, der anvendes til at skabe hule plast- og glaskomponenter, nemlig ekstrusionsblæsestøbning, injektionsblæsestøbning og injektionsblæsestøbning med stræk.

Færdigheder

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Inspicere glasplader

  Efterse de trukne glasplader med henblik på at spore eventuelle strømme såsom blærer eller sten, der signalerer defekte glasplader.

 • Observere glas under varme

  Observere egenskaber ved glas, der allerede er sat ind i ovnen, således at revnedannelse, skævheder eller blæredannelse undgås.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Observere produkters tilstand

  Observere farven på ild og pyrometriske kegler under visse forarbejdningsbetingelser, såsom høj temperatur.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Passe glasproduktionsmaskiner

  Passe automatiske glasproduktionsmaskiner ved at installere og betjene dem med henblik på at presse, blæse eller dreje klumper af flydende glas i forme med slutprodukter som f.eks. flasker, beholdere eller billedrør.

 • Rengøre forme

  Rengøre formen ved hjælp af vand, fedt eller olie, vaske og afskrabe med håndkraft.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Forebygge vedhæftning på form

  Undgå, at støbninger hæfter til formene ved at børste formen med olie, varm voks eller grafit ifølge specifikationen for de enkelte støbeemner.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Justere feederrør

  Anvende skruenøgler til installation og tilpasning af rørene, der overfører klumpen til formene.

Source: Sisyphus ODB