Profession maskinoperatør i industribageri

Maskinoperatører i industribagerier passer automatiske ovne af tromle- eller transportør-type, der anvendes til at bage brød, kager og andre bagerivarer. De tolker bestillinger for at fastslå, hvilke produkter der er tale om, og hvilke mængder der skal bages. De indstiller arbejdshastigheden for transportører, bagetid og temperaturer. De fører tilsyn med bagningen og holder ovnprocesserne under kontrol.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ingredienser til bagværk

  Råvarer og andre ingredienser, der anvendes i bagværk.

 • Metoder til produktion af bagværk

  Bagværksmetoder, der anvendes til fremstilling af bagte produkter, f.eks. gærdej, gærfri dej, surdej og fordej.

Færdigheder

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Tilstræbe høj kvalitet i udviklingen af fødevarer

  Forsøge at udvikle fødevarer i så god kvalitet som muligt.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Bage produkter

  Udføre alle opgaver ved bagning, som f.eks. ovnforberedelse og -påfyldning, indtil de bagte produkter tages ud.

 • Klare høje temperaturer

  Klare høje temperaturer og samtidig bibeholde koncentration og effektivitet under krævende betingelser.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Betjene en varmebehandlingsproces

  Anvende varmebehandling med henblik på tilberedning og konservering af halvfærdige eller færdige fødevarer.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Anvende forskrifter for håndtering af brændbare stoffer

  Love og organisatoriske bestemmelser for sikker opbevaring og anvendelse af brændbare stoffer.

 • Lede produktionsskift

  Planlægge og føre tilsyn med produktionsskift og dertil knyttede aktiviteter udføres rettidigt med henblik på en vellykket gennemførelse af den krævede tidsplan for produktionen.

 • Overvåge temperaturen under hæveprocesser

  Overvåge og kontrollere temperaturen i de forskellige faser af dejprocesser som f.eks. gæring, præparering og bagning. Følge specifikationer eller opskrifter.

 • Passe bageovne

  Betjene ovne ved anvendelse af det rette termiske regime til at bage forskellige typer dej og vedligeholde udstyret for at sikre, at det fungerer effektivt og korrekt.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sikre korrekt anvendelse af bageriudstyr

  Anvende redskaber, maskiner og udstyr til fremstilling af bageri- og dejvarer, såsom æltemaskiner, hæveudstyr, beholdere, knive, bageovne, skæremaskiner, indpakningsmaskiner, blandere og glaseringsmaskiner. Holde alle værktøjer i god stand.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

Source: Sisyphus ODB