Profession maskinoperatør i raffinaderi

Maskinoperatører i raffinaderier passer maskiner, som raffinerer rå olier, f.eks. sojabønneolie, bomuldsfrøolie og jordnøddeolie. De passer vaskebeholdere med henblik på at fjerne biprodukter og fjerne urenheder med varme.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Alkaliske faser af raffineringsprocesser for spiseolier

  Faser i den alkaliske raffineringsproces for vegetabilske olier, herunder opvarmning, konditionering, neutralisering, genraffinering, vask af olier.

 • Oprindelse af fedtstoffer og olier i kosten

  Sondringen mellem fedtstoffer i kosten, der kommer fra dyr, og olier udvundet af grøntsager.

Færdigheder

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Klargøre motorrum til drift

  Klargøre og starte hovedmotor og hjælpemotorer; klargøre maskineri i motorrum inden afgang; kende og overholde startprocedurer i henhold til tjekliste.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Betjene centrifuger

  Tilpasse arbejdsbetingelser såsom hastighed og tid for centrifuger i overensstemmelse med kravene til produktet under processen. Betjene centrifuger.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Rense olier

  Rense olier for at reducere den mængde sæbe, der er tilbage i olien efter raffineringen. Opvarme olien til den rette temperatur. derefter tilsætte en vis mængde vaskevand, der blandes i olien ved hjælp af den dynamiske blander. Betjene gennemstrømningsmåleren for varmt vand og den elektropneumatiske måleventil.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Passe centrifuger

  Betjene centrifuge, der renser animalske og vegetabilske olier. Anbringe filterstof på centrifugens forsyningsbeholder. Starte centrifugen og overføre filtreret materiale fra centrifuge til den transportable beholder.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Styre flow af olier

  Justere styringen for at regulere strømmen af olie gennem ledninger og tanke.

 • Overvåge skillecentrifuger

  Betjene og overvåge skillecentrifuger.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB