Profession maskinoperatør inden for dyrefoderproduktion

Maskinoperatører inden for dyrefoderproduktion passer forskellige maskiner til forarbejdning af foder i industrianlæg som f.eks. blandingsmaskiner, påfyldningsmaskiner og lastemaskiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forarbejdet dyrefoder

  Sammensætning, ernæringsspecifikationer og formler for foderstoffer. Fodertilsætningsstoffer, energiværdier, ernæringsbehov og supplerende behov, afhængigt af de forskellige arter. Krav til foder i henhold til gældende lovgivning.

 • Farer for kontaminering af forarbejdet dyrefoder

  Risici for kontaminering og fordærv i forbindelse med dyrefoder. Forebyggelse og reaktion.

Færdigheder

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Kontrollere lugt fra produktion af færdige foderblandinger

  Kontrollere lugt fra formaling, opvarmning og køling, udledning af flydende affald og andre udledninger. Der kan anvendes termisk oxidation til formålet.

 • Tilpasse effektiv praksis for forarbejdning af fødevarer

  Sørge for at tilpasse de mest effektive produktionsteknikker med henblik på at udføre fødevareforarbejdningsopgaver med et minimum af tid, indsats og omkostninger.

 • Kontrollere silosystemer

  Kontrollere silosystemer for at minimere eventuelle skadelige emissioner under deres anvendelse.

 • Bortskaffe affald fra færdige foderblandinger

  Bortskaffe affald fra færdige foderblandinger, samtidig med at det tilstræbes at minimere miljøvirkningen af fodersammensætninger. Følge den relevante lovgivning.

 • Følge procedurer for evaluering af materialer ved modtagelse

  Føre tilsyn med leveringen af indgående materialer og følge en detaljeret procedure for at evaluere og vurdere deres egenskaber i overensstemmelse hermed.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Betjene udstyr til produktion af færdige foderblandinger

  Anvende udstyr og håndtere materialer til fremstilling af færdige foderblandinger. Vedligeholde maskiner og sikre stabile produktionsoutput og produktivitet.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Fylde sække

  Fylde sække med foder, der kommer fra en sækkeholdermaskine.

 • Tolerere stærk lugt

  Tolerere en stærk lugt fra de varer, der forarbejdes under fremstillingen af varer.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Styre modtagelsen af råvarer til foder

  Sikre anskaffelse og modtagelse af råmaterialer, planlægning og gennemførelse af produktion samt lastning og distribution af foder.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

Source: Sisyphus ODB