Profession maskinoperatør inden for fødevareproduktion

Maskinoperatører inden for fødevareproduktion leverer og udfører en eller flere opgaver i forskellige faser af fødevareproduktionen. De udfører fremstillingsprocesser på føde- og drikkevarer, emballerer, anvender maskiner manuelt eller automatisk, følger forudbestemte procedurer og tager hensyn til forskrifter for fødevaresikkerhed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

Færdigheder

 • Sikre køling af fødevarer i leverandørkæden

  Anvende forskellige procedurer for bevaring af fødevarers og produkters temperatur i hvert led af produktions- og forsyningskæden.

 • Overvåge opbevaring af ingredienser

  Overvåge lagrings- og udløbsdatoer for ingredienser gennem ugentlige indberetninger, der fører til god lageromsætning og reduktion af affald.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Bistå med håndtering af råvarer

  Bistå med håndtering af råvarer og planter, der kræves af produktionsafdelingen. Føre tilsyn med materialebehovet og give meddelelse, når lagrene når en størrelse, hvor der skal genbestilles.

 • Føre fortegnelser over varer i produktionen

  Føre fortegnelse over varer, uanset om de er i begyndelsen (dvs. råmaterialer), i midten eller i slutningen af produktionsfasen (dvs. færdige produkter). Tælle varer og lagre dem til de efterfølgende produktions- og distributionsaktiviteter.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Overvåge produktionslinjen

  Overvåge produktionslinjen for problemer som f.eks. kødannelser og ophobninger

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB