Profession maskinoperatør inden for fiskeproduktion

Maskinoperatører inden for fiskeproduktion regulerer og fører tilsyn med produktionsfaciliteter for fiskevarer. De opbevarer alle de nødvendige ingredienser og udstyr til massefremstilling. De udfører også processer som formning, panering, stegning, indfrysning, fastsættelse af systemets temperatur og kontrol af hastigheder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Fjerne fiskedele

  Fjerne indvolde, hoveder og haler ved fisk- og skaldyrsproduktion .

 • Emballere fisk

  Emballere fisk i bestemte beholdere og segmenter efter klargøring og trimning af fisken. Klargør fisk til afsendelse og yderlige forarbejdning i forsyningskæden.

 • Arbejde efter opskrift

  Udføre opgaver i forbindelse med tilberedning af fødevarer efter opskrift eller specifikation for at bevare ingrediensernes kvalitet og sikre, at opskriften gengives nøjagtigt. Vælg de relevante materialer for at følge opskriften, idet der tages hensyn til den nuværende situation.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Tolerere stærk lugt

  Tolerere en stærk lugt fra de varer, der forarbejdes under fremstillingen af varer.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Betjene fiskeforarbejdningsudstyr

  Betjene udstyr til konservering, tørring, frysning, rygning, højtryksforarbejdning af fisk eller andre former for forarbejdning af fisk efter fastlagte procedurer.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Rense fisk uden indvolde

  Vaske og rense fisk uden indvolde i koldt vand, skylle den, børste den i en maskine eller anvende en kombination af disse teknikker.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Filetere fisk

  Udskære fisk eller fiskedele i fileter og mindre stykker.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Køle fødevarer

  Udføre kølings- og frysningsprocesser for fødevarer såsom frugt og grøntsager, fisk, kød og mad ud af huset. Tilberede fødevarer til længere opbevaringsperioder eller halvfærdige fødevarer. Sørge for sikkerheds- og ernæringsmæssige egenskaber ved frosne varer og bevare produkter i overensstemmelse med bestemte temperaturer.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Overvåge fryseprocesser

  Overvåge fryseprocesser for at sikre, at produktet er tilstrækkeligt frosset. Vurdere temperaturniveauer og sikre energieffektivitet og køling af produkter.

 • Sikre køling af fødevarer i leverandørkæden

  Anvende forskellige procedurer for bevaring af fødevarers og produkters temperatur i hvert led af produktions- og forsyningskæden.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Vedligeholde skæreudstyr

  Vedligeholdelse af skæreudstyret (knive, skæremaskiner og andre elementer).

 • Betjene kædesav

  Betjene en mekanisk kædesav drevet af elektricitet, trykluft eller benzin.

 • Bruge værktøjer til opskæring af fødevarer

  Afskære, skrælle og skiveskære produkter med knive, skrælle- eller fødevareskæreredskaber eller udstyr i overensstemmelse med retningslinjerne.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB