Profession maskinoperatør inden for gummiproduktion

Maskinoperatører inden for gummiproduktion betjener maskiner, som ælter, blander, presser, støber, ekstruderer og hærder gummiprodukter ud fra naturgummi og syntetisk gummi. De måler ingredienserne til at blande og fylder dem på maskinen. Maskinoperatører inden for gummiproduktion overvåger og kontrollerer temperatur, tryk og hastighed under fremstillingen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge forhold for gummiforarbejdning

  Føre tilsyn med produktionsparametrene og -betingelserne og sikre, at kvaliteten af gummiprodukterne er som forventet.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Fylde gummiforarbejdningsmaskinen

  Fylde forarbejdningsmaskinen med de rette rå eller halvforarbejdede materialer såsom gummi, farvestof eller andre kemikalier i henhold til formlen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Udvælge materiale til forarbejdning

  Udvælge de rigtige materialer, der skal behandles, og sikre, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Justere gummimaskiner

  Opsæt gummimaskiner som krævet i specifikationerne, således at deres hastighed, tryk og temperatur reguleres.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

Source: Sisyphus ODB