Profession maskinoperatør inden for vinproduktion

Maskinoperatører inden for vinproduktion gennemfører praktiske aktiviteter i forbindelse med dyrkning og formering af druesorter og fremstilling af vin med specialmaskineri eller -udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

Færdigheder

 • Plante vinmarker

  Tilplante vinmarker ved at forberede planteaktiviteter, plante vinstokke og opsætte espalier.

 • Vedligeholde vinløv

  Forvalte de dele af vinstokke, der er over jorden, for at forbedre udbyttet af druerne, kvaliteten og styrken. Forebygge sygdomme hos druer, ujævn modning, solskoldning og frostskader.

 • Udføre gødskning

  Udføre gødskningsopgaver manuelt eller anvende egnet udstyr i overensstemmelse med gødskningsinstrukserne under hensyntagen til miljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter og -procedurer.

 • Vedligeholde maskineri på vingård

  Vedligeholde maskineri og udstyr til vindyrkning ved at identificere problemer og udføre basale reparationer.

 • Reparere espalier

  Reparere espalierer for at understøtte druer. Hvis en vinplante falder ned af espalieret og ikke går i stykker, kan den fastgøres til espalieret med sejlgarn.

 • Udføre beskæring i hånd

  Effektiv udførelse af håndbeskæring ved hjælp af særlige beskæringsredskaber, såsom sakse, grensakse, en lille lommevægt for at veje det afskårne materiale, og sejlgarn.

 • Høste druer

  Høste druer til vinfremstilling.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

Source: Sisyphus ODB