Profession maskinoperatør på tobaksfabrik

Maskinoperatører på tobaksfabrikker passer maskiner til fremstilling af cigaretter, som ruller tobak ind i løbende papirruller efterfulgt af afskæring af cigaretter fra rullen. De anbringer ruller af cigaretpapir på spindler og indstiller monogramprintere til at trykke varemærket på cigaretpapiret på et bestemt sted.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sorter af tobaksblade

  Typer af tobakssorter og deres egenskaber. Forbindelse af egenskaber med krav til cigar- eller cigaretprodukter.

 • Forskrifter for tobaksfremstilling

  Love og administrative bestemmelser om fremstilling og præsentation af tobak og relaterede produkter.

 • Kvalitetsprototype for et tobaksblad

  Egenskaber ved et tobaksblad til klassifikation af det som et høj-, mellemhøj- eller lavkvalitetsprodukt på grundlag af farvevariationer, revner, tjærepletter, tæthed og bladstørrelse.

 • Metoder til tørring af tobaksblade

  Processer, der har til formål at fjerne fugt fra tobaksblade og tilføre duft for at klargøre dem til forbrug.

 • Fermenteringsproces for tobaksblade

  Proces, der frigiver ammoniak fra bladet. Det kan gøres ved at hæve temperaturen og fugtigheden, anbringe tobakken i store bunker eller bruge en ovn. Ved den hævede temperatur og fugtighed bevirker enzymer i bladet fermentering.

 • Fremstilling af tobaksprodukter til rygning

  Processer, materialer og teknikker til fremstilling af forskellige typer røgede tobaksvarer såsom cigarer, finskåren tobak, pibetobak og cigaretter.

Færdigheder

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Fjerne affaldsmaterialer fra maskiner

  Fjerne affaldsmaterialer fra maskiner ved anvendelse af passende udstyr eller apparater til at sikre en jævn drift, undgå uheld og vedligeholde et rent arbejdssted.

 • Bruge skruenøgler

  Brug spændenøgler for at tilpasse maskiner og udstyr.

 • Sortere tobaksblade

  Sortere tobaksblade efter farve og tilstand. Vælge bladene med de bedste specifikationer til rulning af cigarer og til kvalitetssikring. Sortere tobaksblade til fremstilling af forskellige produkter såsom pibetobak og tyggetobak.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Udføre pre-blending af tobaksblade

  Pre-blende tobaksblade for at sikre en afbalanceret blanding af de forskellige typer tobak i et bundt.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Fylde tobaksproduktmaskiner med materialer

  Fylde maskine med materialer til fremstilling af tobaksprodukter. Sørge for at levere tilstrækkelige mængder papir, filtre, lim og andre materialer til at opnå den daglige produktionsplan.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Sortere tobaksstrimler efter størrelse

  Afveje tobak til et bestemt antal cigaretter. Anbring den i en omrører, der er udstyret med en serie skærme til sortering af strimler på grundlag af størrelse.

 • Vurdere tobaksblades farve efter tørring

  Vurdere tobaksblades farve efter tørring med henblik på at bestemme stadiet for bladets lagring.

 • Udføre forskellige metoder til tørring af tobaksblade

  Udføre forskellige metoder til tørring af tobaksblade, såsom lufttørring af tobak, "fire-cured" tobak, "flue-cured" tobak og "sun cured" tobak.

 • Udføre soltørring af tobak

  Placere tobak utildækket i solen, så den kan tørre naturligt. Generelt har orientalsk tobak et lavt sukker- og nikotinindhold og er derfor meget populært til cigaretter.

 • Overholde krav vedrørende tobaksfremstilling

  Gøre brug af alle love og administrative bestemmelser vedr. fremstilling og præsentation af tobak og relaterede produkter. Forstå forordningen om tobaksproduktion.

 • Vurdere fugtindholdet i tobaksblade

  Teste tobaksblade med en elektrisk fugtighedsmåler for at skaffe vandindholdet.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Passe cigaretfremstillingsmaskine

  Passe cigaretfremstillingsmaskine med sikring af flydende drift og tilstrækkeligt udstyring med materialer i maskinen, f.eks. blade, filtre og lim. Anbringe den skårne og konditionerede tobak kendt som opskæringen, det vikles ind i cigaretpapir med maskine til fremstilling af en "kontinuerlig cigaret". Derefter skæres den op i en passende længde, og filtret tilsættes og vikles til cigaretstangen med tippapir.

 • Tilsætte tilsætningsstoffer til tobak

  Tilsætte tilsætningsstoffer til tobak, herunder aromastoffer. Anvende passende mængder og udstyr til disse procedurer og tage hensyn til bestemmelser om tilsætningsstoffer og andre produkter i tobak.

 • Betjene maskine til påtrykning af monogrammer

  Installere og betjene maskine til påtrykning af monogrammer på cigaretpapir på nærmere angivet plads.

 • Regulere flow af skåret tobak

  Regulere flow af tobak for at sikre, at hver cigaret indeholder den angivne mængde fintskåret tobak.

 • Betjene udstyr til tørring af tobak

  Anvende tørringsteknologi, der tørrer tobak ved højere temperaturer og derfor hurtigere end konventionelle tørreapparater. Kortere tørretider reducerer nedbrydningen af tobak og energiforbruget.

 • Udføre stakfermentering af tobaksblade

  Omvikle store stakke tobak i sækkelærred og gøre det muligt for dem at "svede". Den indvendige temperatur overvåges nøje. Når den når 60 °C, opdeles stakken for at frigive tjære, ammoniak og nikotin. Processen gentages, indtil stakken ikke længere er 45 °C. Skrælle stænglerne og stakke dem på et køligere sted med henblik på aldring.

 • Skære tobaksblade

  Snitte blade i fine strenge ved hjælp af passende udstyr før tørringen. Sørge for, at snitstørrelserne er i overensstemmelse med kravene.

 • Blande tobaksblade

  Blande tobaksblade ved udskæring, konditionering og blanding af tobaksblade, før de indpakkes i en cigar eller skæres til cigaretter.

 • Udføre ovnfermentering af tobaksblade

  Anbringe tobaksbladene i ovnen med låget lukket. Styre varme og fugtighed. Ovnfermenteringen varer ca. 4 til 6 uger.

 • Tørre tobaksblade

  Tørre tobaksblade til et præcist defineret vandindhold i henhold til produktspecifikationerne.

 • Udføre lufttørring af tobak

  Fremstille "air-cured" tobak ved at hænge tobakken i en velventileret lade og lade den tørre i en periode på fire til otte uger. "Air-cured" tobak er generelt lavt med hensyn til sukkerindhold, hvilket giver tobaksrøgen en blød, halvsød smag. "Air-cured" tobaksblade har normalt et højt nikotinindhold.

 • Tilsætte smag til tobaksblade

  Tilsætte smag til tobaksblade, som gør det muligt at fremhæve smagen af tobak og bevare produktets kvalitet.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Hærde tobaksblade

  Trække fugt ud af tobaksbladene, så snart tobakken er høstet, ved hjælp af forskellige former for processer, såsom lufttørring, flue-curing eller soltørring.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Vurdere fermentering af tobaksblade

  Vurdere fermenteringsfasen for tobaksblade. Bruge termometre, luftbefugtere, vand og din sunde fornuft til at teste fermenteringsniveauet.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Udføre detaljerede aktiviteter i forbindelse med tobaksfremstilling

  Udføre præcise aktiviteter inden for fremstilling af tobaksvarer med stor opmærksomhed og detaljer om alle trin i skabelsen af et kvalitetsprodukt.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Udføre flue curing af tobak

  Trække tobak på snor til tobaksstave og hænge dem på stativer i tørreladernes "ovne". Langsomt øge temperaturen under curingprocessen. Proceduren vil normalt tage ca. en uge. "Flue cured" tobak producerer generelt et højt sukkerindhold og et middelhøjt til højt nikotinindhold.

 • Konditionere tobaksblade

  Forarbejde tobak for at sikre, at den bevarer sin elasticitet ved at føre den gennem et kontrolleret miljø med de rette temperatur- og fugtighedsniveauer.

Source: Sisyphus ODB