Profession maskinoperatør - papirvarer

Maskinoperatører (papirvarer) arbejder med maskiner, der udfører en eller flere processer på papir, så de passer til bestemte markeder, f.eks. hulning, perforering, dublering og sammensætning med gennemslagspapir.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Papirstørrelser

  Forskellige typer papirformater såsom folio, kvart, oktav og sekstendele. Hver type angiver, hvor mange gange papiret skal foldes. Mens disse formater er af ældre dato, er de i dag forbundet med ISO-standarder, f.eks. A-papirstørrelserne.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Løfte papirstakke

  Løfte og fylde af dynger af ark, sider, omslag på maskinbordet, så kanter flugter, og indføre materialet i maskinen.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Skære sidekanter

  Anbringe skæreskabelonen, indstille guillotinen, fylde sider på og afskære kanterne for at opnå den ønskede form, samtidig med at produktionens kvalitet og mængde bevares.

 • Forhindre papirtilstopning

  Føre tilsyn med indføring og udføring af færdigprodukter for at forhindre papirtilstopning.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

Source: Sisyphus ODB