Profession maskinoperatør - pillefremstilling

Maskinoperatører (pillefremstilling) passer pillemaskinen, som fremstiller piller i forskellige størrelser og former. De fylder også maskinen med de nødvendige materialer, åbner ventiler for at styre strømmen af materialerne og regulerer maskinens temperatur.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farmaceutiske produkter

  De tilbudte farmaceutiske produkter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Personlige værnemidler

  Typer af beskyttelsesmaterialer og -udstyr til forskellige typer af opgaver, som f.eks. generelle eller særlige rengøringsaktiviteter.

 • Apotekslovgivning

  Retlige og andre krav, der er knyttet til udøvelse af apoteksvirksomhed.

Færdigheder

 • Styre medicinske leverandørkæder

  Sikre, at lægemidler opbevares i passende lokaler og under passende miljømæssige forhold for at sikre lægemidlets stabilitet, kvalitet og sikkerhed under dets holdbarhedsperiode, opbevare lægemidler på en sikker, organiseret, systematisk og sikker måde og arbejde med dokumenterede politikker og procedurer for at gennemføre et effektivt lagerstyrings- og rotationssystem.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Sikre hensigtsmæssige betingelser for opbevaring af medicin

  Sikre passende opbevarings- og sikkerhedsbetingelser for medicin.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Klargøre mærkater til ordineret medicin

  Udarbejde receptetiketter (mærkater til ordineret medicin), vælge typen af receptbeholder og fastgøre receptetiketterne på beholderen.

 • Betjene pillefremstillingsmaskine

  Betjene maskiner, der producerer piller til medicinske formål.

 • Styre temperaturen

  Måle og justere temperaturen for et givet rum eller objekt.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

Source: Sisyphus ODB