Profession maskinoperatør specialiseret i hydrering

Maskinoperatører specialiseret i hydrering styrer udstyr til behandling af basisolier til fremstilling af margarine og fedststoffer til bagværk.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydrogeneringsprocesser for spiseolier

  Hydrogeneringsprocesser for forskellige olier, som mindsker mætningen og påvirker de fysiske egenskaber, f.eks. smeltepunktet og smagen.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

Færdigheder

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Vurdere oliers hårdhed

  Vurdere prøver for at sikre, at oliers hårdhed er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Vurdere fødevarers kvalitetskarakteristika

  Vurdere fødevarers kvalitet med hensyn til de vigtigste egenskaber (f.eks. fysisk, sensorisk, kemisk, teknologisk osv.) for råvarer, halvfærdige produkter samt slutprodukter.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Passe olieblander

  Bruge maskiner til at veje og blande vegetabilske olier til produkter såsom salatolier, klaret og margarine i henhold til opskrift.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Vedligeholde mekanisk udstyr

  Observere og lytte til maskiners drift for at detektere fejl. Betjene, reparere, justere og afprøve maskiner, dele og udstyr, der primært fungerer efter mekaniske principper. Vedligeholde og reparere køretøjer, der er beregnet til gods, passagerer, landbrug og landskabspleje.

 • Forberede olieekstraktion

  Forarbejde råmaterialer ved f.eks. at knække, afskalle og rense materialet før olieekstraktionen.

 • Overvåge olieblandingsproces

  Overvåge blandingen af olie. Foretage justeringer af blandinger i henhold til resultater af test.

 • Styre materialeflow i forbindelse med olieforarbejdning

  Justere strømmen af brint, damp, luft og vand til konverteren. Afveje og tilføje bestemte mængder af katalysatorer og andre kemikalier til at hærde partier af olier eller fedtstoffer.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Vurdere hydrering af spiseolier

  Vurdere hydrering af spiseolier. Gøre dem tiltrækkende for forbrugeren, bekvemme at bruge, lette at lagre, og modstandsdygtige mod forringelse.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

Source: Sisyphus ODB