Profession maskinoperatør til blandingsmaskiner inden for produktion af olieblandingsprodukter

Maskinoperatører til blandingsmaskiner inden for produktion af olieblandingsprodukter styrer udstyr til vejning og blanding af vegetabilske olier, der anvendes i produkter såsom salatolie og margarine. De passer oliepumper til at udføre blandingen i henhold til specifikke opskrifter. De udtager prøver af blandet olie for at undersøge deres tekstur og farve og på grundlag heraf foretage justeringer i blandingsprocesserne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Oprindelse af fedtstoffer og olier i kosten

  Sondringen mellem fedtstoffer i kosten, der kommer fra dyr, og olier udvundet af grøntsager.

Færdigheder

 • Vinterklargøre fedtstoffer

  Udføre vinterklargørelse af fedtstoffer, der består i fjernelse af fedtstearin.

 • Tjekke sensoriske parametre for olier og fedtstoffer

  Kontrollere sensoriske parametre for olivenolie, frøolier og spiselige fedtstoffer såsom smag, lugt og berøring.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Bruge bygge- og reparationsværktøj

  Konstruere og reparere skibe og udstyr ved hjælp af håndværktøj, maskinværktøjer og måleinstrumenter. Udføre midlertidige reparationer på en sikker måde. Træffe foranstaltninger for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. Bruge forskellige forseglingsmidler og emballagetyper.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Bistå med håndtering af råvarer

  Bistå med håndtering af råvarer og planter, der kræves af produktionsafdelingen. Føre tilsyn med materialebehovet og give meddelelse, når lagrene når en størrelse, hvor der skal genbestilles.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Overvåge olieblandingsproces

  Overvåge blandingen af olie. Foretage justeringer af blandinger i henhold til resultater af test.

 • Vurdere fødevarers kvalitetskarakteristika

  Vurdere fødevarers kvalitet med hensyn til de vigtigste egenskaber (f.eks. fysisk, sensorisk, kemisk, teknologisk osv.) for råvarer, halvfærdige produkter samt slutprodukter.

 • Forberede olieekstraktion

  Forarbejde råmaterialer ved f.eks. at knække, afskalle og rense materialet før olieekstraktionen.

 • Udvikle arbejdsprogrammer

  Udvikle årlige arbejdsprogrammer for ressourceudnyttelse, som vil være til gavn for miljøet og skovproduktionen.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Vedligeholde tanke

  Rengøre og vedligeholde tanke, bassiner og filterholdere i passende stand med brug af håndværktøj og motordrevet værktøj.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Passe udstyr til olieekstraktion

  Passe udstyr, som udskiller stearin fra vegetabilske olier, f.eks. sojaolie, majsolie og bomuldsfrøolie, der anvendes til salatolier. Afkøle olien i en køletank i det angivne tidsrum, så stearinen størknes. Benytte lufttryk til at presse olie igennem filtre og udfælde bundfældet stearin.

 • Raffinere spiseolier

  Raffinere spiseolier for at gøre dem egnede til konsum. Fjerne urenheder og giftige stoffer ved udførelse af processer som blegning, desodorisering og køling.

 • Passe olieblander

  Bruge maskiner til at veje og blande vegetabilske olier til produkter såsom salatolier, klaret og margarine i henhold til opskrift.

Source: Sisyphus ODB