Profession maskinoperatør til klaringstanke

Maskinoperatører til klaringstanke betjener udstyr til at fjerne sedimenter og fugt fra olieprodukter og olie. De opvarmer klaringstanken med damp og sier i forbindelse med klaringen. De fjerner fremmedelementer fra overfladen af varme olieprodukter eller olie ved brug af afskummere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Vurdere fødevarers kvalitetskarakteristika

  Vurdere fødevarers kvalitet med hensyn til de vigtigste egenskaber (f.eks. fysisk, sensorisk, kemisk, teknologisk osv.) for råvarer, halvfærdige produkter samt slutprodukter.

 • Udføre klaring af olie ved hjælp af kogning

  Klare olie ved kogning med vand. Opvarme nyudvundet olie med en bestemt mængde vand, der tilsættes. Hælde olie af, når størstedelen af vandet er afkogt, og de koagulerede tørstoffer ligger nederst i beholderen. Bestræbe sig på at opnå et fast restprodukt, der indeholder en minimal mængde restolie.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Vedligeholde tanke

  Rengøre og vedligeholde tanke, bassiner og filterholdere i passende stand med brug af håndværktøj og motordrevet værktøj.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Passe olieblander

  Bruge maskiner til at veje og blande vegetabilske olier til produkter såsom salatolier, klaret og margarine i henhold til opskrift.

 • Klare olie ved bundfældning

  Klare olie ved bundfældning. Lade nyudvundet olie stå i en lille tønde eller en spand i flere dage, så de faste stoffer kan falde til bunds. Efter klaringen skal den klare eller "supernatante" olie hældes af, og plantematerialet skal efterlades i bunden af beholderen. Disse faste stoffer kaldes råolie.

 • Vurdere oliers hårdhed

  Vurdere prøver for at sikre, at oliers hårdhed er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Filtrere spiseolier

  Filtrere olie som en af processerne for olieekstraktion. Pumpe olie ved anvendelse af udstyr som f.eks. sier eller tekstiler og overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overvåge olieblandingsproces

  Overvåge blandingen af olie. Foretage justeringer af blandinger i henhold til resultater af test.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Styre materialeflow i forbindelse med olieforarbejdning

  Justere strømmen af brint, damp, luft og vand til konverteren. Afveje og tilføje bestemte mængder af katalysatorer og andre kemikalier til at hærde partier af olier eller fedtstoffer.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

Source: Sisyphus ODB