Profession maskinoperatør til malttørreovn

Maskinoperatører til malttørreovne passer tørremaskiner og -udstyr samtidig med, at de fører tilsyn med, at ristningen af korn holder sig indenfor bestemte ristningsparametre.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygtyper

  De forskellige typer byg; deres egenskaber og kvalitet.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

Færdigheder

 • Styre ventilation af ovn

  Styre en produktspecifik og energieffektiv ovnventilation.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Passe omrøringsmaskine

  Passe omrøringsmaskine, der sikrer ensartet omrøring af batchen.

 • Overvåge ristning

  Overvåge ristning af kaffebønner og korn for en passende ristningsgrad til at fremkalde den ønskede smag og farve.

 • Betjene industriovne

  Observere temperatur og opvarme ovnen til den foreskrevne temperatur. Betjene pander og lette processen med ristning med instrumenter, der forhindrer korn i at klæbe til panderne.

 • Passe ventilatorer til maskiner

  Starte ventilatorer, der tvinger luft ind i tromler eller rum.

 • Klare høje temperaturer

  Klare høje temperaturer og samtidig bibeholde koncentration og effektivitet under krævende betingelser.

 • Justere temperaturmålere

  Betjene temperaturmålere til opbevaring af føde- og drikkevarer ved passende temperaturer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Anvende forskrifter for håndtering af brændbare stoffer

  Love og organisatoriske bestemmelser for sikker opbevaring og anvendelse af brændbare stoffer.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Træffe foranstaltninger mod brændbarhed

  Træffe foranstaltninger mod brand. Væske, der indeholder 40 % ABV, bryder i brand, hvis det opvarmes til omkring 26 °C, og hvis der anvendes en antændelseskilde i alkoholen. Flammepunkt for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Styre gasfyret ovn til maltristning

  Tænde og kontrollere en gasfyret ovn, som opvarmer malttørringsovne.

 • Betjene en varmebehandlingsproces

  Anvende varmebehandling med henblik på tilberedning og konservering af halvfærdige eller færdige fødevarer.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Vedligeholde industriovne

  Vedligeholde industriovne for at sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Håndtere brændbare stoffer

  Håndtere brændbare stoffer i ristning og sikre, at der er indført sikkerhedsforanstaltninger.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Riste malt

  Riste malt efter passende procedurer, idet der tages hensyn til ristningstiden til opnåelse af en bestemt farve eller hårdhed. Følge specifikationerne for tørring og ristning.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

Source: Sisyphus ODB