Profession maskinoperatør - varmebehandling af plastikudstyr

Maskinoperatører (varmebehandling af plastikudstyr) behandler plastprodukter ved brug af maskiner som f.eks. ovne eller flammehærdere til at hærde, udgløde eller varmebehandle. De forbereder maskininen og læser instruktionerne for at indstille ovnens temperatur. Maskinoperatører (varmebehandling af plastikudstyr) fjerner produkter fra maskiner, lader dem køle af, undersøger og afprøver produkter for at se, om de er i overensstemmelse med specifikationerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Plasttyper

  Plasttyper og deres kemiske sammensætning, fysiske egenskaber, mulige problemer og anvendelser.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Plastharpikser

  Processen med at opvarme kulbrinter, danne og kombinere polymerer med henblik på at fremstille plastharpikser, der anvendes til at fremstille forskellige slags produkter.

Færdigheder

 • Forhindre skader i ovn

  Foretage forebyggelse af skader og risici i en ovn eller et smelteværk.

 • Opretholde ovntemperatur

  Overvåge og styre pyrometer for at kontrollere ovntemperaturen.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Registrere ovndrift

  Logge ovntid og produktionsdata.

 • Måle ovntemperatur

  Overvåge produkttemperaturen ved hjælp af de tilgængelige værktøjer og måleinstrumenter og om nødvendigt tilpasse ovntemperaturen.

 • Læsse materialer i ovn

  Læsse materialer i ovnen med korrekt placering, fastgørelse og nivellering efter behov.

 • Passe udløbstransportør

  Betjene og overvåge det udstyr, der anvendes til at transportere bulkmateriale, såsom blandet granulat, fra et sted til et andet.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Betjene varmebehandlingsovn

  Betjene eller passe ovne drevet af gas, olie eller elektricitet til opvarmning af støbegods med henblik på at opnå de korrekte mekaniske egenskaber. Tilpasse ovnens betjeningsenheder til varme dele inden for den foreskrevne tid ved den rette temperatur.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fjerne materialer fra ovn

  Fjerne materialer fra ovn ved hjælp af en kran, et transportbånd ved at tippe ovnen eller ved hjælp af andre metoder.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB