Profession maskintekniker inden for minedrift

Maskinteknikere inden for minedrift fører tilsyn med indkøbet, installationen, fjernelsen og vedligeholdelse af mekanisk udstyr til minedrift ved hjælp af deres viden om mekaniske specifikationer. De organiserer udskiftningen og reparationen af mekanisk udstyr og mekaniske komponenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Manualer til mekanisk mineudstyr

  Letforståelige manualer om installation og drift af mineudstyr. Forstå skematiske tegninger.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

Færdigheder

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Installere mineudstyr

  Samle, installere og afmontere mineudstyr. Der er behov for koordinering af øjne og hænder og opmærksomhed på rumlighed.

 • Vedligeholde mineudstyr

  Inspicere og udføre planlagt vedligeholdelse af mineudstyr. Udføre rutinereparationer og erstatte beskadigede komponenter. Analysere testresultater og fortolke maskinfejlmeddelelser. Udføre vedligeholdelsesaktiviteter såsom rengøring og smøring af komponenter.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Rådgive om mineudstyr

  Yde rådgivning om minedrift og udstyr til mineralbearbejdning, kommunikere og samarbejde med tekniske eksperter.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Indkøbe mekanisk udstyr

  Indkøbe egnet maskineri. Undersøge markedet for at finde de bedste maskiner, holde sig inden for budgetbegrænsninger og forhandle købet. Føre register.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

Source: Sisyphus ODB