Profession materialetekniker

Materialeteknikere forsker i og designer nye eller forbedrede materialer til mange forskellige anvendelser. De analyserer sammensætningen af materialer, gennemfører eksperimenter og udvikler nye materialer til industrispecifik brug, fra gummi til tekstiler, glas, metaller og kemikalier. De rådgiver virksomheder i skadevurdering, kvalitetssikring af materialer og genbrug af materialer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Materialelære

  Naturvidenskab og teknik, der forsker i nye materialer på grundlag af deres struktur, egenskaber, syntese og ydeevne med henblik på en række forskellige formål, herunder øget brandbestandighed af byggematerialer.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Kompositmaterialer

  Egenskaberne ved forskellige materialer, der er udviklet i et laboratorium, deres anvendelse pr. produkttype, og hvordan man skaber dem.

 • Materialemekanik

  Faste genstandes reaktion, når de udsættes for spændinger og belastninger, og metoderne til beregning af disse spændinger og belastninger.

 • Termoplastiske materialer

  Typer af materialer, hvis fysiske tilstand ændrer sig, når de udsættes for varme, samt den specifikke måde, hvorpå materialerne reagerer på varmeeksponeringen.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

Færdigheder

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

 • Arbejde med kemikalier

  Håndtere kemikalier og udvælge specifikke kemikalier til bestemte processer. Være opmærksom på, hvilke reaktioner der opstår, når de kombineres.

 • Integrere nye produkter i produktionen

  Bistå med integration af nye systemer, produkter, metoder og komponenter i produktionslinjen. Sikre, at produktionsarbejdere er ordentligt uddannet, og at de følger de nye krav.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udføre kemiske forsøg

  Udføre kemiske forsøg med henblik på at teste forskellige produkter og stoffer for at drage konklusioner med hensyn til produktets levedygtighed og replikabilitet.

 • Teste materialer

  Afprøve sammensætning, egenskaber og anvendelse af materialer med henblik på at skabe nye produkter og anvendelser. Teste dem under normale og ekstraordinære forhold.

 • Udvikle procedurer for materialetest

  Udvikle forsøgsprotokoller i samarbejde med ingeniører og forskere med henblik på at gøre det muligt at foretage en række analyser som f.eks. miljøanalyser, kemiske, fysiske, termiske, strukturelle, resistens- eller overfladeanalyser af en lang række materialer såsom metaller, keramik eller plast.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Prognosticere risici for organisationen

  Analysere en virksomheds drift og foranstaltninger med henblik på at vurdere deres konsekvenser, mulige risici for virksomheden og udvikle egnede strategier til afhjælpning heraf.

Source: Sisyphus ODB