Profession matrikelinspektør

Matrikelinspektører udformer og udfærdiger kort og blueprints ved at konvertere nye måleresultater til et matrikelregister. De fastlægger og angiver ejendommens grænser og ejerskab, arealanvendelsen og udarbejder by- og distriktskort ved hjælp af måleudstyr og specialiseret software.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

Færdigheder

 • Oprette matrikelkort

  Oprette kort ved hjælp af data indsamlet under landmåling og opmåling og specialiseret software, der skitserer en regions grænser for konstruktioner og bygninger.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Dokumentere undersøgelse

  Udfylde og indsende alle nødvendige administrative, operationelle og tekniske dokumenter vedrørende en undersøgelse.

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Udføre landmålinger

  Gennemføre undersøgelser for at fastslå, hvor og hvilke naturlige og menneskeskabte strukturer der befinder sig på overfladen samt under jorden og under vandet. Betjene elektronisk fjernmåleudstyr og digitale måleinstrumenter.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

Source: Sisyphus ODB