Profession medarbejder, der renser fedt

Medarbejdere, der renser fedt, betjener syrningstanke og udstyr, der bidrager til at udskille uønskede komponenter fra olier.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Proces for rensning af animalsk fedt

  Proces for rensning af animalsk fedt, hvorved animalske fedtstoffer forarbejdes ved gentagen smeltning over vand eller blegning ved hjælp af kemikalier til fjernelse af små faste partikler.

 • Oprindelse af fedtstoffer og olier i kosten

  Sondringen mellem fedtstoffer i kosten, der kommer fra dyr, og olier udvundet af grøntsager.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Hydrogeneringsprocesser for spiseolier

  Hydrogeneringsprocesser for forskellige olier, som mindsker mætningen og påvirker de fysiske egenskaber, f.eks. smeltepunktet og smagen.

Færdigheder

 • Passe åbne pander

  Passe åbne pander med direkte opvarmning til at smelte olie rensningsformål.

 • Vurdere fødevarers kvalitetskarakteristika

  Vurdere fødevarers kvalitet med hensyn til de vigtigste egenskaber (f.eks. fysisk, sensorisk, kemisk, teknologisk osv.) for råvarer, halvfærdige produkter samt slutprodukter.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Koge vand

  Koge vand i store mængder for at udføre processer i forbindelse med fremstilling af fødevarer (f.eks. blancering af mandler).

 • Passe omrøringsmaskine

  Passe omrøringsmaskine, der sikrer ensartet omrøring af batchen.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Filtrere spiseolier

  Filtrere olie som en af processerne for olieekstraktion. Pumpe olie ved anvendelse af udstyr som f.eks. sier eller tekstiler og overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Raffinere spiseolier

  Raffinere spiseolier for at gøre dem egnede til konsum. Fjerne urenheder og giftige stoffer ved udførelse af processer som blegning, desodorisering og køling.

 • Styre materialeflow i forbindelse med olieforarbejdning

  Justere strømmen af brint, damp, luft og vand til konverteren. Afveje og tilføje bestemte mængder af katalysatorer og andre kemikalier til at hærde partier af olier eller fedtstoffer.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Tjekke sensoriske parametre for olier og fedtstoffer

  Kontrollere sensoriske parametre for olivenolie, frøolier og spiselige fedtstoffer såsom smag, lugt og berøring.

 • Styre flow af olier

  Justere styringen for at regulere strømmen af olie gennem ledninger og tanke.

 • Passe syrningstanke

  Passe syrningstanke og -udstyr til at udskille uønskede stoffer fra olier.

 • Vurdere oliers hårdhed

  Vurdere prøver for at sikre, at oliers hårdhed er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Rense olier

  Rense olier for at reducere den mængde sæbe, der er tilbage i olien efter raffineringen. Opvarme olien til den rette temperatur. derefter tilsætte en vis mængde vaskevand, der blandes i olien ved hjælp af den dynamiske blander. Betjene gennemstrømningsmåleren for varmt vand og den elektropneumatiske måleventil.

Source: Sisyphus ODB