Profession medarbejder i tørringsproces

Medarbejdere i tørringsproces passer rotértørrere for at fjerne fugt fra råmaterialer eller fødevarer under forarbejdning. De observerer instrumenter for at kontrollere tørretemperaturen og regulere damptrykket for at fastslå, om produkter har det angivne vandindhold.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fødevarekonservering

  Forringelsesfaktorer, kontrollerende faktorer (temperatur, tilsætningsstoffer, fugtighed, pH, vandaktivitet osv., herunder emballering) og fødevareforarbejdningsmetoder til konservering af fødevarer.

 • Processer for tørring af fødevarer

  De processer, hvorved frugt og grøntsager tørres, herunder teknikker såsom soltørring, indendørs tørring og industrielle applikationer til tørring af fødevarer. Tørringsprocessen spænder fra udvælgelse af frugt og grøntsager ud fra deres størrelse, vask af frugten, klassificering efter produktet, opbevaring og blanding med ingredienser, der resulterer i slutproduktet.

 • Fremgangsmåder ved tørring af korn

  Formler og teknikker ved tørring af korn i overensstemmelse med krav og produkt. Temperaturregulering, tørringstid og håndtering af korn før og efter tørring.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

Færdigheder

 • Tjekke forarbejdningsparametre

  Tjekke forarbejdningsparametre for at holde de teknologiske processer under kontrol.

 • Passe tørreudstyr

  Passe tørreudstyr, herunder trætørringsovne, stenovne, brødristere, kulovne og vakuumtørreudstyr.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Betjene industriovne

  Observere temperatur og opvarme ovnen til den foreskrevne temperatur. Betjene pander og lette processen med ristning med instrumenter, der forhindrer korn i at klæbe til panderne.

 • Styre dampflow

  Sende damp gennem rør eller brændstof til ovn for at opvarme tørremaskinen.

 • Justere tørreproces efter varer

  Justere maskinens indstillinger for at tilpasse tørreprocesser, tørretider og særlige behandlinger af de varer, der skal tørres.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Passe ventilatorer til maskiner

  Starte ventilatorer, der tvinger luft ind i tromler eller rum.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Vedligeholde industriovne

  Vedligeholde industriovne for at sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Håndtere brændbare stoffer

  Håndtere brændbare stoffer i ristning og sikre, at der er indført sikkerhedsforanstaltninger.

 • Sammenligne ristede korn med en standard

  Matche farve, vandindhold, hårdhed og andre egenskaber ved det ristede korns med farven fra standardprøven.

 • Anvende forskellige ristemetoder

  Anvende forskellige metoder til ristning af kakaobønner, f.eks. ovnristning, luftristning, ristning i tromle, i kafferister og med varmluftkanon. Anvende forskellige metoder i overensstemmelse med produktionskravene, typen af kakaobønner og det ønskede chokoladeprodukt.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

Source: Sisyphus ODB