Profession medarbejder inden for spiringsprocessen

Medarbejdere inden for spiringsprocessen passer udblødnings- og spiringsbeholdere, hvor byg spires til fremstilling af malt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lufttæt opbevaring

  Teknikker for lufttæt opbevaring for at forhindre indtrængen eller udslip fra luft eller gas og for at modvirke fugt og utøj.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

 • Maltning

  Maltning består i, at der opblødes korn, sædvanligvis byg, hvorved yderligere spiring standses ved.

Færdigheder

 • Tjekke forarbejdningsparametre

  Tjekke forarbejdningsparametre for at holde de teknologiske processer under kontrol.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Registrere data om maltcyklus

  Registrere data om maltning og dens variabler såsom luft, vandtemperatur og fugtighedsindhold.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Betjene kornrensemaskine

  Starte en automatisk rensemaskine, der blæser og fjerner fremmede partikler såsom snavs, grene og endda sten fra hele korn, og som sender renset korn til opbevaringstanken til videre forarbejdning.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Passe omrøringsmaskine

  Passe omrøringsmaskine, der sikrer ensartet omrøring af batchen.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Justere temperaturmålere

  Betjene temperaturmålere til opbevaring af føde- og drikkevarer ved passende temperaturer.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Vurdere kornkvalitet med henblik på brygning

  Vurdere bygsorter, spireevne, fugtighed, indhold af kvælstof og screening af kornstørrelse.

 • Passe ventilatorer til maskiner

  Starte ventilatorer, der tvinger luft ind i tromler eller rum.

 • Malte korn

  Fremspire korn til fremstilling og tilberedning af malt til tørring.

Source: Sisyphus ODB