Profession medarbejder inden for udlejning af varer til fritid og sport

Medarbejdere inden for udlejning af varer til fritid og sport er ansvarlige for udlejning af udstyr og fastsættelse af specifikke anvendelsesperioder. De dokumenterer transaktioner, forsikringer og betalinger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

Færdigheder

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Levere opfølgende ydelser til kunder

  Registrere, følge op på, løse og reagere på kundeanmodninger, klager og eftersalgsservice.

 • Registrere kunders personoplysninger

  Indsamle og registrere kunders personoplysninger i systemet; fremskaffe alle nødvendige underskrifter og dokumenter til udlejningen.

 • Give kunder prisoplysninger

  Give kunderne nøjagtige og ajourførte oplysninger om afgifter og priser.

 • Behandle data

  Indtaste oplysninger i et datalagrings- og dataudtrækningssystem via processer såsom scanning, manuel indtastning eller elektronisk dataoverførsel med henblik på at behandle store mængder data.

 • Tage imod betalinger

  Modtage betalinger som kontanter, kreditkort og betalingskort. Behandle refusioner i tilfælde af returnering eller forvaltning af vouchere og markedsføringsinstrumenter som f.eks. gratiskort eller medlemskort. Være opmærksom på sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

 • Anvende regnefærdigheder

  Ræsonnere og anvende enkle eller komplekse numeriske koncepter og beregninger.

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Føre fortegnelser over udlejede genstande

  Oprette og ajourføre opgørelse over alle multimedieprodukter, der er lejet ud til kunder.

 • Håndtere forsinkelser ved udlejning

  Identificere forsinkelser i tilbageleveringen af udlejet udstyr og anvendelse af passende foranstaltninger såsom supplerende betalinger og tilpasning af mængden af udstyr til rådighed for udlejning.

 • Administrere behandling af krav

  Administrere forholdet til en forsikringsgiver vedrørende dennes forpligtelse til at modtage, undersøge og reagere på en skade indgivet af en forsikret.

 • Opnå salgsmål

  Nå de fastsatte salgsmål, målt i omsætning eller solgte enheder. Nå målet inden for en bestemt tidsramme, prioritere salg af produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse hermed og planlægge på forhånd.

 • Arbejde selvstændigt inden for udlejning

  Udføre opgaver såsom at kommunikere med kunder, besvare telefonen, udleje produkter, løse tekniske spørgsmål uden vejledning eller støtte fra andre, træffe beslutninger selvstændigt og påtage sig ansvaret for dem.

 • Gennemgå afsluttede kontrakter

  Gennemgå indholdet og kontrollere nøjagtigheden af de indgåede kontrakter.

 • Garantere kundetilfredshed

  Håndtere kundeforventninger på en professionel måde og foregribe og imødekomme deres behov og ønsker. Tilbyde fleksibel kundeservice for at sikre kundetilfredshed og -loyalitet.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Hjælpe kunder

  Yde støtte og rådgivning til kunder for at træffe købsbeslutninger ved at finde ud af deres behov, vælge passende service og produkter til dem og høfligt besvare spørgsmål om produkter og tjenesteydelser.

Source: Sisyphus ODB