Profession medarbejder inden for udvinding af stivelse

Medarbejdere inden for udvinding af stivelse anvender udstyr til at udvinde stivelse af råvarer såsom majs, kartofler, ris, tapioka, hvede osv.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stivelsessorter

  Stivelsessorter, herunder syrnede, oxiderede, kationiske, succinat- og phosphatstivelser.

 • Produktion af stivelse

  Fremstilling af stivelse fra håndtering af rengøringsmaskiner til møller, separatorer, vaskeskærme, centrifugalseparatorer og stivelse.

Færdigheder

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Neutralisere sukkeropløsninger

  Tilsætte syrer eller baser med henblik på neutralisering af konverterede sukkeropløsninger. Kontrollere koncentrationen ved hjælp af et pH-meter.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Pumpe produkter

  Betjene pumpemaskiner i henhold til specifikke procedurer og alt efter produkttype. Sikre, at der anvendes korrekte mængder og tilstrækkelig indfødning til processen.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Passe sukkerraffineringsudstyr

  Kontrollere halvautomatisk raffinaderiudstyr til omdannelse af stivelse til sukkerarter og koncentrere sukkeret med den krævede tæthed.

 • Passe slanger

  Bruge slanger til skylning af centrifuge, pleje af maskinens integritet og minimering af vandspild.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Bruge filtre til at afvande stivelse

  Bruge filtre til at vaske og afvande slam fra stivelse for at forberede det til yderligere forarbejdning til stivelse og dextrin, sødestoffer og ethanol.

 • Tilsætte kemikalier ved fremstilling af stivelse

  Tilsætte forskellige kemikalier ved fremstilling af stivelse for at opnå forskellige former for stivelse til en række formål.

 • Arbejde i et fødevareforarbejdningsteam

  Samarbejde i et team med andre fagfolk, der beskæftiger sig med fødevareforarbejdning, og som er beskæftiget inden for fødevarebranchen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Stabilisere pH-værdi i stivelse

  Stabilisere pH-værdi i stivelse ved at foretage pH-tester med tilsætning af kemiske stoffer i passende mængder.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

Source: Sisyphus ODB