Profession medarbejder på et klækkeri

Medarbejdere på et klækkeri virker inden for produktion af akvatiske organismer i landbaserede rugerier. De bistår ved indsamlingen af organismer i de tidlige stadier af deres livscyklus og udsætning af organismer, når det er nødvendigt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Arbejde efter sikkerhedsforskrifter for fiskeri

  Overholde politikker og institutionelle bestemmelser for at garantere en sikker arbejdsplads for ansatte inden for fiskeri og akvakultur. Håndtere potentielle risici og farer ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Håndtere yngelbakker

  Fylde yngelbakker med befrugtede æg og placere bakker i inkubationskar.

 • Passe yngelanlæg inden for akvakultur

  Bruge egnede redskaber til indsamling af skaldyryngel. Sortere vildtlevende skaldyryngel. Indsamle naturligt gydede fiskeæg, fjerne æggenes sammenklæbning og inkubere æg, til de klækker. Håndtere avlsbestand af fisk og skaldyr og fodre dem i overensstemmelse med deres behov.

 • Udføre transport af fisk

  Kunne manuelt løfte, overføre, positionere og anbringe en last ved hjælp af løfteredskaber som f.eks. gaffeltrucks, spil, søkraner og andet. Kunne betjene udstyr til transport af fisk, skaldyr, krebsdyr m.v., f.eks. til lastvogne, traktorer, anhængere, transportører osv.

 • Følge hygiejnepraksis for fiskeri

  Overholde de rette bestemmelser og praksisser med henblik på at varetage fiskeriopgaver og -ansvar på en hygiejnisk måde.

 • Fodre gydebestande

  Fodre gydebestande i overensstemmelse med ernæringsmæssige behov. Dette vil i første omgang omfatte levende bytte, såsom rotifera og artemia.

 • Gennemføre produktionsprocesser i yngelanlæg

  Indsamle naturligt spyet fiskerogn, eliminere rognens klæbeevne, udruge, udklække og pleje nyklækkede larver, overvåge larvernes tilstand, udføre tidlig fodring og avl af de dyrkede arter.

 • Indsamle fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle fiske- og skaldyrsprøver til diagnosticering, der foretages af specialister i fiskesygdomme.

 • Betjene fotoreaktorer

  Betjene fotoreaktorer under overvågning.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Fjerne begroning

  Rengøring af tilsmudsning i akvakulturanlæg.

 • Betjene vandopvarmningsudstyr

  Betjene vandvarmeudstyr, f.eks. elektrisk udstyr, varmevekslere, varmepumper og solvarmeanlæg.

 • Vedligeholde yngelanlæg

  Udføre mindre reparationer af yngelanlæg efter behov.

 • Indsamle gydebestande

  Indsamle larver eller yngel fra miljøet ved hjælp af passende teknikker for specifikke arter, dvs. fisk, bløddyr, skaldyr eller nye kandidater til akvakultur.

 • Dyrke plankton

  Dyrke fytoplankton og mikroalger. Dyrke levende bytte såsom f.eks. rotifera eller artemia med avancerede teknikker.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Vedligeholde udstyr i yngelanlæg

  Foretage mindre reparationer af rugeudstyr efter behov.

 • Udføre fiskesorteringsaktiviteter

  Indsamle levende fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, der forårsages for fisk, og undgå, at fiskene undslipper. Klassificere dem manuelt eller ved hjælp af udstyr. Rapportere om klassificeringen, idet overensstemmelse med specifikationerne sikres.

 • Vedligeholde vandkvalitet i yngelanlæg inden for akvakultur

  Måle vandføring i tanke og naturlige ferskvandsområder. Måle parametre for vandkvalitet f.eks. pH, temperatur, iltindhold, saltindhold, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet og klorofyl.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Klargøre gydebestande

  Inkubere æg indtil udklækning. Vurdere kvaliteten af æg. Inspicere fiskeæg. Fjerne døde, ulevedygtige og misfarvede æg ved brug af en sugesprøjte. Producere larveæg. Udklække og pleje nyfødte larver.

 • Overvåge larveudvikling

  Observere udseende og handlinger for larver med henblik på at opdage sygdomme; administrere korrekt dosis medicin til foder og vand som instrueret af den tilsynsførende.

 • Inspicere fiskeæg

  Inspicere fiskeæg. Fjerne døde, ulevedygtige og misfarvede æg ved brug af en sugesprøjte.

 • Identificere akvakulturarter

  Identificere væsentlige europæiske arter af opdrættede fisk, skaldyr og krebsdyr.

Source: Sisyphus ODB