Profession medarbejder på pastafabrik

Medarbejdere på pastafabrikker fremstiller tørre pastaprodukter. De henter råvarer fra lagersiloer og ingredienssystemer. Disse operatører blander, presser og ekstruderer til opnåelse af de ønskede tørringsniveauer for pasta.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Processer for tørring af fødevarer

  De processer, hvorved frugt og grøntsager tørres, herunder teknikker såsom soltørring, indendørs tørring og industrielle applikationer til tørring af fødevarer. Tørringsprocessen spænder fra udvælgelse af frugt og grøntsager ud fra deres størrelse, vask af frugten, klassificering efter produktet, opbevaring og blanding med ingredienser, der resulterer i slutproduktet.

Færdigheder

 • Udføre æltning af fødevarer

  Udføre alle former for æltning af råvarer, halvfærdige produkter og levnedsmidler.

 • Overvåge udstyr til aflæsning af mel

  Overvåge udstyr til aflæsning af mel og melbearbejdningssystemer. Sørge for, at ingredienserne leveres til tiden.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Sikre køling af fødevarer i leverandørkæden

  Anvende forskellige procedurer for bevaring af fødevarers og produkters temperatur i hvert led af produktions- og forsyningskæden.

 • Overvåge rengøringsmaskiners arbejde

  Overvåge driften af rengøringsudstyr; standse maskiner eller giv ledere besked straks, hvis der opstår hændelser eller fejl.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Justere tørreproces efter varer

  Justere maskinens indstillinger for at tilpasse tørreprocesser, tørretider og særlige behandlinger af de varer, der skal tørres.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Betjene presse-, tørre- og kontrolsystemer

  Betjene presser, tørreapparater og kontrolsystemer, der sikrer maksimal drift af tørreanlægget.

 • Overvåge temperaturen under hæveprocesser

  Overvåge og kontrollere temperaturen i de forskellige faser af dejprocesser som f.eks. gæring, præparering og bagning. Følge specifikationer eller opskrifter.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Udføre blanding af fødevarer

  Udføre alle former for blandingsprocesser af råmaterialer, halvfærdige produkter og fødevarer.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Lede produktionsskift

  Planlægge og føre tilsyn med produktionsskift og dertil knyttede aktiviteter udføres rettidigt med henblik på en vellykket gennemførelse af den krævede tidsplan for produktionen.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Fremstille pasta

  Fremstille pastaprodukter med passende ingredienser og passende udstyr, således at de svarer til opskriften, smagen, formen og aspektet i overensstemmelse med forskrifter og kundernes præferencer.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Opbevare rå fødevarer

  Sørge for opbevaring af råmaterialer og andre fødevareforsyninger i henhold til lagerkontrolprocedurer.

Source: Sisyphus ODB