Profession medieforsker

Medieforskere forsker i mediernes rolle og indvirkning på samfundet. De observerer og dokumenterer brugen af forskellige former for medier såsom aviser, radio og tv og reaktionen fra samfundet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommunikationsstudier

  Det akademiske forskningsområde, der forsker i menneskelig interaktion og kommunikation gennem forskellige medier, og hvordan denne kommunikation fortolkes på et politisk, økonomisk, kulturelt, socialt, semiotisk, og et hermeneutisk niveau.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Adfærdskodeks for journalister

  De principper og regler, som journalister skal overholde, når de dækker begivenheder, såsom ytringsfriheden, retten til at blive hørt og objektivitet.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Mediestudier

  Akademisk disciplin, der vedrører forskellige mediers historie, indhold og indvirkning, med særligt fokus på massekommunikation.

 • Medietyper

  Midler til massekommunikation, som f.eks. fjernsyn, tidsskrifter og radio, der når ud til og har indflydelse på størstedelen af befolkningen.

 • Litteratur

  Kunstnerisk skrivning, der er karakteriseret ved skønhed, udtryksform og at være universelt intellektuelt og følelsesmæssigt attraktivt.

Færdigheder

 • Læse bøger

  Læs de seneste bogudgivelser, og giv din mening om dem.

 • Udføre baggrundsundersøgelser om emner

  Udføre baggrundsundersøgelser om det emne, der skal skrives om, skrivebordsbaseret forskning samt besøg i felten og interview.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

Source: Sisyphus ODB