Profession medikoingeniør

Medikoingeniører udformer og udvikler medicinske tekniske systemer, installationer og udstyr såsom pacemakere, MRI-scannere og røntgenapparater. De overvåger hele fremstillingsprocessen fra konceptudformning til produktimplementering. De aktiviteter, der gennemføres, omfatter bl.a. projektering af produktforbedringer, udvikling af metoder og teknikker til vurdering af egnetheden af design, koordinering af initialproduktion, udvikling af testprocedurer og udformning af fremstillingsdiagrammer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinsk udstyr

  Udstyr og anordninger til diagnosticering, forebyggelse og behandling af medicinske lidelser. Medicinsk udstyr omfatter en lang række produkter, lige fra sprøjter og proteser til MR-scannere og høreapparater.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Biomedicinsk videnskab

  De principper for naturvidenskab, der anvendes på lægemidler. Medicinske videnskaber som medicinsk mikrobiologi og klinisk virologi anvender biologiske principper for medicinsk viden og opfindelser.

 • Materialer til medicinsk udstyr

  De forskellige materialer, der anvendes til at skabe medicinsk udstyr, såsom polymermaterialer, termoplastiske og termohærdende materialer, metallegeringer og læder. Ved valget af materialer skal man være opmærksom på medicinske forskrifter, omkostninger og biokompatibilitet.

 • Analysemetoder i biomedicinsk videnskab

  De forskellige forskningsmæssige, matematiske eller analytiske metoder, der anvendes inden for biomedicinsk videnskab.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Biomedicinsk teknik

  De biomedicinske processer, der anvendes til at fremstille medicinsk udstyr, proteser og behandlinger.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Lovgivning om medicinsk udstyr

  Samling af nationale og internationale bestemmelser vedrørende fremstillingen, sikkerheden og distributionen af medicinsk udstyr.

 • Biomedicinske teknikker

  De forskellige metoder og teknikker, der anvendes i biomedicinske laboratorier, såsom molekylære og biomedicinske teknikker, billeddannelsesteknikker, genmodificering, elektrofysiologiske teknikker og in silico-teknikker.

 • Procedurer for test af medicinsk udstyr

  Metoder til afprøvning af medicinsk udstyrs kvalitet, nøjagtighed og ydeevne samt deres materialer og komponenter før, under og efter systemernes opbygning.

Færdigheder

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udvikle procedurer for test af medicinsk udstyr

  Udvikle forsøgsprotokoller med henblik på at muliggøre en række analyser af medicinsk udstyr og komponenter før, under og efter det medicinske udstyrs bygning.

 • Teste medicinsk udstyr

  Sørge for, at medicinsk udstyr passer til patienten samt afprøve og evaluere dem for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Foretage justeringer for at sikre, at det passer og fungerer ordentligt og er komfortabelt.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Modellere medicinsk udstyr

  Modellere og simulere medicinsk udstyr ved hjælp af teknisk designsoftware. Vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre for at sikre en vellykket produktionsproces.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Designe medicinsk udstyr

  Designe og udvikle medicinsk udstyr såsom høreapparater og medicinsk billeddannelsesudstyr i henhold til specifikationer.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

Source: Sisyphus ODB