Profession medium

Medier hævder at kunne fungere som formidlere mellem den naturlige verden og den åndelige verden.  De afgiver udtalelser eller billeder, som de hævder er blevet leveret af ånder, og som kan have betydelige personlige og ofte private betydninger for deres kunde.  

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Okkultisme

  Studiet af okkult kunst eller praksis, troen på overnaturlige magter. Disse metoder omfatter alkymi, spiritisme, religion, magi og spådom.

 • Spiritisme

  Den tro eller lære, at verden består af to grundlæggende stoffer, materie og ånd, og at det er muligt for de levende at kommunikere med de døde.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

Færdigheder

 • Promovere dig selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til færdigheder og viden.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Sørge for beskyttelse af brugernes privatliv

  Respektere og bevare kundens værdighed og privatliv, beskytte vedkommendes fortrolige oplysninger og klart forklare politikken om fortrolighed over for kunden og andre involverede parter.

 • Bruge seanceværktøjer

  Bruge seanceværktøjer til kommunikation med de dødes ånder, f.eks. Ouija-brætter, åndeborde eller -kabinetter.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Rådgive klienter

  Bistå og vejlede klienter med at overvinde deres personlige, sociale eller psykologiske problemer.

Source: Sisyphus ODB