Profession medlemsbestyrer

Medlemsbestyrere fører tilsyn med og koordinerer planen for medlemskab, støtter eksisterende medlemmer og går i dialog med eventuelle nye medlemmer. De analyserer tendenserne på markedet og udarbejder markedsføringsplaner i overensstemmelse hermed. Medlemsbestyrere overvåger og sikrer effektiviteten af processer, systemer og strategier.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

Færdigheder

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Yde medlemskabstjenester

  Sørge for god service til alle medlemmer ved regelmæssigt at overvåge postkassen, ved at løse de spørgsmål om medlemskab, der opstår, og ved at rådgive medlemmerne om fordele og fornyelser.

 • Administrere medlemskab

  Sikre effektive interne processer og systemer til at administrere medlemskab og føre tilsyn med det arbejde, der er forbundet hermed.

 • Supervisere ledelsen af en forretning

  Stå for en virksomheds ledelse og sikre, at der følges op på alle behov for gnidningsløs afvikling af driften.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Analysere medlemskab

  Identificere tendenser i medlemskabet og fastlægge områder for potentiel vækst i medlemskabet.

 • Give information

  Sikre kvalitet og korrekthed af de oplysninger, der gives, afhængigt af typen af publikum og kontekst.

 • Koordinere medlemskabsarbejde

  Sikre intern koordinering for medlemskabsarbejde, f.eks. føre tilsyn med gennemførelsen af effektive processer for medlemskab, systemer og strategier og sikre, at tilknyttede oplysninger er korrekte og ajourførte.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Udvikle medlemskabsstrategier

  Udarbejde forslag til medlemskabsstrategier, såsom valgmuligheder for alternative medlemskabsmodeller, regler om medlemskab og finansiel modellering.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Administrere medlemsdatabase

  Tilføje og opdatere oplysninger om medlemskab og analysere og rapportere statistiske oplysninger om medlemskab.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Rekruttere medlemmer

  Foretage vurdering og rekruttering af medlemmer.

Source: Sisyphus ODB