Profession mejeritekniker

Mejeriteknikere fører tilsyn med og koordinerer produktionsprocesser, operationer og vedligeholdelsesarbejdere i mælke-, oste-, iscreme- og/eller andre mejerier. De bistår fødevareteknikere med at forbedre processer, udvikle nye fødevarer og fastlægge procedurer og standarder for produktion og emballering.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Frisk mælks mikrobiologi

  Typer af bakterier i mælk før pasteurisering.

 • Mælkeproduktion

  Administrere mælkeproduktionen i produktionsanlæg, f.eks. pasteurisering, udskillelse, inddampning, tørring, køling, opbevaring osv.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Specifikationer for mejeriproduktion

  Specifikationer, forskrifter og standarder, der skal overholdes i forbindelse med fremstilling af mælk og mejeriprodukter. Produktsikkerhed fra råvarer til emballering af produktet.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Mejeriprodukter

  Forskellige produkter, der hidrører fra mejeriprodukter, såsom mælk, smør, ost og inddampet mælk i flydende, fast form eller som pulver.

 • Koagulering i forbindelse med ostefremstilling

  Koaguleringsproces: udskillelse af mælk til fast ostemasse og flydende valle. Det sker normalt ved, at mælken tilsættes løbe enten fra kalvens mave eller trinvist mere bakteriel osteløbe.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

Færdigheder

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Udvise pålidelighed

  Gebærde sig på en sådan måde, at andre kan stole på én eller have tillid til én.

 • Føre tilsyn med produktionskrav

  Overvåge produktionsprocesserne og forberede alle de ressourcer, der er nødvendige for at opretholde en effektiv og kontinuerlig produktionsstrøm.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Overvåge afvigelser i mælkeproduktion

  Overvåge mælkeproduktionsprocesser for afvigelser og manglende overensstemmelse.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Bruge mejeritestmaterialer

  Bruge det rette udstyr til en række test af mejeriprodukter for at opnå pålidelige resultater.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Arbejde i et fødevareforarbejdningsteam

  Samarbejde i et team med andre fagfolk, der beskæftiger sig med fødevareforarbejdning, og som er beskæftiget inden for fødevarebranchen.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

 • Udføre organoleptisk vurdering

  Evaluere kvaliteten af en bestemt type fødevare eller drikkevare baseret på udseende, lugt, smag, aroma m.m. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB