Profession mekatronikingeniør

Mekatronikingeniører designer og udvikler intelligente systemer, såsom robotanordninger, intelligente husholdningsapparater og fly ved at kombinere teknologier fra maskin-, elektronik-, computer- og kontrolteknikindustrien. De udarbejder blueprints eller projekteringsdokumenter for dele, samlinger eller færdige produkter ved hjælp af softwareprogrammer, og de fører tilsyn med og leder projekter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Computerteknik

  Teknisk disciplin, der kombinerer computervidenskab med elektroteknik for at udvikle hardware og software. Computerteknik beskæftiger sig med elektronik, softwaredesign og integrering af hardware og software.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Mekatronik

  Flerdisciplinært felt inden for teknik, der kombinerer principperne for elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrolteknik, computerteknik og maskinteknik i udformningen af produkter og fremstillingsprocesser. Kombinationen af disse tekniske områder giver mulighed for at udforme og udvikle "intelligente" enheder og opnå en optimal balance mellem mekanisk struktur og kontrol.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Robotteknologi

  Det fagområde inden for ingeniørvidenskaben, der vedrører udformningen, driften, fremstillingen og anvendelsen af robotter. Robotteknologi er nært forbundet med maskinteknik, elektroteknik og datalogi og overlapper med mekatronik og automatiseringsteknik.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

Færdigheder

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Designe automationskomponenter

  Designe tekniske dele, enheder, produkter eller systemer, der bidrager til automatisering af industrimaskiner.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udvikle procedurer for elektronisk test

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Teste mekatronikenheder

  Teste mekatronikenheder ved hjælp af passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Indsamle tekniske oplysninger

  Anvende systematiske forskningsmetoder og kommunikere med relevante parter med henblik på at finde frem til specifikke oplysninger og evaluere forskningsresultater med henblik på at vurdere, om oplysningerne er relevante og relaterer til de tekniske systemer og udviklingen.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udvikle procedurer for mekatronisk test

  Udvikle forsøgsprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række forskellige analyser af mekatroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Simulere mekatroniske designkoncepter

  Simulere mekatroniske designkoncepter ved at skabe mekaniske modeller og foretage en toleranceanalyse.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

Source: Sisyphus ODB