Profession mekatroniktekniker

Mekatronikteknikere samarbejder med ingeniører om udvikling af mekatroniske apparater og applikationer ved hjælp af en kombination af maskinteknik, elektroteknik og computerteknik. De bygger, afprøver, installerer og kalibrerer mekatronik og løser tekniske problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekatronik

  Flerdisciplinært felt inden for teknik, der kombinerer principperne for elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrolteknik, computerteknik og maskinteknik i udformningen af produkter og fremstillingsprocesser. Kombinationen af disse tekniske områder giver mulighed for at udforme og udvikle "intelligente" enheder og opnå en optimal balance mellem mekanisk struktur og kontrol.

 • Robotteknologi

  Det fagområde inden for ingeniørvidenskaben, der vedrører udformningen, driften, fremstillingen og anvendelsen af robotter. Robotteknologi er nært forbundet med maskinteknik, elektroteknik og datalogi og overlapper med mekatronik og automatiseringsteknik.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Computerteknik

  Teknisk disciplin, der kombinerer computervidenskab med elektroteknik for at udvikle hardware og software. Computerteknik beskæftiger sig med elektronik, softwaredesign og integrering af hardware og software.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Samle mekatronikenheder

  Samle mekatronikenheder med mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og informationsteknologiske systemer og komponenter. Håndtere og fastgøre metaller ved hjælp af svejsning og loddeteknikker, lim, skruer og nitter. Installere ledninger. Installere drivsystemer, sensorer, aktuatorer og transducere. Montere kontakter, betjeningsanordninger, belægningsmaterialer og beskyttelse.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Installere mekatronisk udstyr

  Installere udstyr, der anvendes til automatisering af en specifik maskine eller anordning.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Teste mekatronikenheder

  Teste mekatronikenheder ved hjælp af passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Simulere mekatroniske designkoncepter

  Simulere mekatroniske designkoncepter ved at skabe mekaniske modeller og foretage en toleranceanalyse.

Source: Sisyphus ODB