Profession menneskerettighedskonsulent

Menneskerettighedskonsulenter efterforsker og behandler krænkelser af menneskerettighederne samt udvikler planer for at mindske krænkelser og sikre overholdelse af lovgivningen om menneskerettigheder. De efterforsker klager ved at undersøge oplysninger og interviewe ofre og gerningsmænd og kommunikere med organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettighedsaktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

 • International menneskerettighedslovgivning

  Aspektet af international ret, der vedrører fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, de dertil knyttede traktater og aftaler mellem nationer, de bindende retsvirkninger og bidrag til udvikling og gennemførelse af menneskerettighedslovgivningen.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Rådgive om juridiske beslutninger

  Rådgive dommere eller andre tjenestemænd i beslutningstagende stillinger om, hvilken afgørelse der vil være gældende, i overensstemmelse med lovgivningen og med moralske overvejelser, eller mest fordelagtig for rådgiverens klient i et specifikt tilfælde.

 • Undersøge krænkelser af menneskerettighederne

  Undersøge tilfælde, hvor der kan være sket en overtrædelse af lovgivningen om menneskerettigheder med henblik på at identificere problemerne og fastlægge passende tiltag.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Fremme social bevidsthed

  Fremme forståelsen af dynamikken i de sociale relationer mellem enkeltpersoner, grupper og samfund. Fremme betydningen af menneskerettigheder og positiv social interaktion og inddragelse af social bevidsthed inden for uddannelse.

 • Fremme officiel enighed

  Fremme officiel enighed mellem to parter i en tvist og sikre, at begge parter bliver enige om den beslutning, der er truffet afgørelse om, samt udarbejde de nødvendige dokumenter og sikre begge parters underskrift.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Støtte ofre for krænkelser af menneskerettighederne

  Støtte enkeltpersoner eller grupper, som har været udsat for misbrug, forskelsbehandling, vold eller andre handlinger, der er strider mod menneskeretsaftaler og -bestemmelser med henblik på at beskytte dem og yde den nødvendige støtte.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

 • Fremme gennemførelse af menneskerettighederne

  Fremme gennemførelsen af programmer, som indeholder aftaler, der er bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheder for yderligere at forbedre indsatsen for at mindske forskelsbehandling, vold, uretfærdig fængsling eller andre krænkelser af menneskerettighederne. Samt at øge indsatsen for at forbedre tolerance og fred og bedre behandling af menneskerettighedssager.

Source: Sisyphus ODB