Profession merchandiser

Merchandisere er ansvarlige for lokalisering af varer efter standarder og procedurer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Merchandisingteknikker

  Salgsteknikker, der skal tiltrække kunder og øge salget.

Færdigheder

 • Opbevare fortegnelser om tilbud

  Opbevare fortegnelser over salgsoplysninger og distribution af materialer. Indsende rapporter om kundereaktioner på deres medarbejders produkter og kampagner, præsentere disse rapporter for ledelsen.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Maksimere omsætningen

  Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

 • Gennemføre ændringer af visuel præsentation

  Forberede og gennemføre ændringer af visuelle præsentationer ved at flytte genstande, skifte hylder og tilbehør, ændre skilte, tilføje og fjerne dekorativt tilbehør osv.

 • Tjekke nøjagtigheden af prisen på hylden

  Sikre korrekte og korrekt mærkede priser for produkterne på hylderne

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Besøge producenter

  Besøge producenter for at lære om fremstillingsprocessen og vurdere produktkvaliteten.

 • Udvise diplomatiske evner

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfuld måde.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Udføre salgsanalyser

  Undersøge salgsrapporter for at se, hvilke varer og tjenesteydelser der har og ikke har solgt godt.

 • Overvåge leveringen af varer

  Følge op på den logistiske organisering af produkter; sikre, at produkterne er blevet transporteret korrekt og til tiden.

 • Overvåge lagerbevægelser

  Holde styr på lagerbevægelser fra det øjeblik, hvor produkterne sættes til salg og er klar til distribution.

 • Opbevare fortegnelser om levering af varer

  Opbevare fortegnelser om vareleveringer; indberette afvigelser til styring af omkostninger til at opretholde korrekte lagerbeholdninger.

 • Forhandle købsbetingelser

  Forhandle vilkår såsom pris, mængde, kvalitet og leveringsbetingelser med sælgere og leverandører for at sikre de mest fordelagtige købsbetingelser.

 • Udføre krydssalg

  Placere en bestemt vare på mere end ét sted i butikken for at tiltrække kunders opmærksomhed og øge salget.

 • Fylde hylder op

  Genopfylde hylder med salgsvarer.

 • Udføre rotation af varer

  Flytte emballerede og letfordærvelige produkter med en tidligere sidste salgsdato, så de står forrest på hylden.

 • Forhandle betingelser med leverandører

  Identificere og samarbejde med leverandører for at sikre forsyningskvalitet og at den bedste pris er blevet forhandlet.

 • Fortolke etageplaner

  Være i stand til at tænke tredimensionelt, forstå følgerne af at flytte genstande og mønstre på grundplaner.

 • Forhandle med leverandører af visuelle materialer

  Forhandle med leverandører om leveringen af visuelt udstyr; overholde budgettet på alle tidspunkter.

 • Vurdere visuel virkning af udstilling

  Analysere feedback fra kunder og kolleger om den visuelle påvirkning af skærme og udstillingsmontrer; implementere ændringer, hvor der er behov for det.

 • Planlægge fordeling af detailplads

  Fordele detailarealer, der er afsat til bestemte kategorier, på en effektiv måde.

 • Supervisere vareudstillinger

  Arbejde tæt sammen med personalet om visuel præsentation for at afgøre, hvordan varer skal udstilles, for at maksimere kundernes interesse og produktsalget.

Source: Sisyphus ODB