Profession metrolog

Metrologer studerer og praktiserer videnskaben, der vedrører måling. De udvikler kvantitetssystemer, måleenheder og målemetoder til brug inden for videnskaben. Metrologer indfører nye metoder og værktøjer til at kvantificere og få en bedre forståelse af information.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Instrumenteringsteknik

  Den videnskabelige og tekniske disciplin, der vedrører kontrol af produktionsvariabler inden for produktion og fremstilling. Der fokuseres også på design af systemer med specifik ønsket adfærd. Disse systemer anvender sensorer til måling af produktiviteten for det udstyr, der kontrolleres.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

Færdigheder

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Samle måleudstyr

  Samle og sammensætte de forskellige komponenter i måleudstyret, f.eks. kredsløbskort, kontrolenheder, sensorer, sendere og kameraer, for at skabe præcisionsinstrumenter, som kan måle, overføre, angive, registrere og kontrollere.

 • Skrive kalibreringsrapport

  Rapportere om kalibreringen af et instrument og resultaterne heraf. En kalibreringsrapport omfatter testens formål og fremgangsmåde, beskrivelser af afprøvede instrumenter eller produkter, testprocedurer og testresultater.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Kalibrere præcisionsinstrument

  Undersøge præcisionsinstrumenter og vurdere, om instrumentet opfylder kvalitetskravene og produktionsspecifikationerne. Korrigere og justere pålideligheden ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater.

 • Undersøge forhold mellem mængder

  Anvende tal og symboler for at undersøge sammenhængen mellem mængder, størrelser og formularer.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Arbejde analytisk

  Analysere informationsstrømme for hurtigt og præcist at rekonstruere meddelelser. Bevæge sig rundt i et sprog for at forklare den samme mening eller fornemmelse i situationer, hvor der ikke findes noget bestemt ord eller en ordret oversættelse.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Udvikle måleudstyr

  Udvikle nyt måleudstyr for kvantitativt målbare egenskaber, såsom længde, areal, volumen, hastighed, energi, kraft m.m.

 • Bestille udstyr

  Indkøbe og bestille nyt udstyr, når det er nødvendigt.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Udvikle kalibreringsprocedurer

  Udvikle testprocedurer for afprøvning af instrumenternes ydeevne.

Source: Sisyphus ODB