Profession mikrobiolog

Mikrobiologer studerer og forsker i mikroskopiske organismers livscyklus, egenskaber og processer. De studerer mikroorganismer såsom bakterier, protozoer, svampe osv. med henblik på at diagnosticere og modvirke de virkninger, som disse mikroorganismer måtte have hos dyr, i miljøet, i fødevareindustrien eller i sundhedssektoren.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinsk genetik

  Diagnosen, typerne og behandlingen af arvelige lidelser. En type genetik, der henviser til anvendelsen af medicinsk behandling.

 • Molekylærbiologi

  Samspillet mellem de forskellige systemer i en celle, samspillet mellem de forskellige typer genetisk materiale og hvordan disse interaktioner er reguleret.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Botanik

  Taksonomi eller klassifikation af planteliv, fylogenese og evolution, anatomi og morfologi og fysiologi.

 • Patogene mikroorganismer

  De vigtigste klasser af patogene mikroorganismer, spredning af infektion og anvendelse af universelle forholdsregler.

 • Virologi

  Struktur, karakteristika, udvikling og interaktioner for vira og de sygdomme, som de forårsager.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Klinisk cytologi

  Forskning i cellers dannelse, struktur og funktion.

Færdigheder

 • Opdage mikroorganismer

  Gøre brug af forskellige laboratoriemetoder og -redskaber, som f.eks. genforstærkning og sekvensering med henblik på at påvise og identificere mikroorganismer såsom bakterier og svampe i jord, luft og vandprøver.

 • Udføre forskning af flora

  Indsamle og analysere data om planter med henblik på at opdage deres grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Udføre forskning af fauna

  Indsamle og analysere data om dyrelivet for at afdække de grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende indsamlede biologiske prøver til det pågældende laboratorium med overholdelse af strenge procedurer for mærkning og sporing af oplysninger på prøverne.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

Source: Sisyphus ODB