Profession mikrofonoperatør

Mikrofonoperatører opsætter og betjener boommikrofonen, enten manuelt, på en arm eller på en bevægelig platform. De sikrer, at hver mikrofon er korrekt placeret på scenen, og at de er bedst muligt placeret til at fange dialogerne. Mikrofonoperatørerne er også ansvarlige for mikrofonerne på skuespillernes beklædning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Akustik

  Studiet om lyd, lydens refleksion, forstærkning og absorbering i et rum.

 • Audiovisuelt udstyr

  Egenskaberne ved og anvendelsesmulighederne for forskellige værktøjer, der stimulerer synet og lydsanserne4.

Færdigheder

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Udføre teknisk lydkontrol

  Forberede og gennemføre en teknisk grundig kontrol før prøver eller liveoptrædener. Kontrollere instrumentopstillingen og sikre, at lydudstyret fungerer korrekt. Foregribe eventuelle tekniske problemer under liveoptrædener.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Bruge software til reproduktion af lyd

  Betjene software og udstyr, der omdanner og gengiver digitale, analoge lyde og lydbølger, til den ønskede opfattelige lyd, der kan streames.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Styre lydkvaliteten

  Udføre lydkontrol. Opstille lydudstyr til optimal lydudgang før samt under forestillingen. Regulere lydstyrken under udsendelser ved at styre lydudstyret 

 • Konsultere lydeditoren

  Konsulter lydeditoren om de lyde, der kræves.

 • Studere mediekilder

  Undersøge forskellige mediekilder såsom udsendelser, trykte medier og onlinemedier med henblik på at indsamle inspiration til udvikling af kreative koncepter.

 • Programmere lydcues

  Programmere lydcues og afprøvning lydniveauer før eller under prøver.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Opsætte lydudstyr

  Opsætte udstyr til optagelse af lyd. Afprøve akustik og foretage justeringer.

 • Følge den kunstneriske instruktørs instrukser

  Følge instruktørens instrukser og forstå hans kreative vision.

 • Udføre lydkontrol

  Afprøve et forestillingssteds lydudstyr for at sikre gnidningsløs funktion under forestillingen. Samarbejde med optrædende for at sikre, at forestillingsstedets udstyr justeres til forestillingens krav.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

Source: Sisyphus ODB