Profession mikrosystemtekniker

Mikrosystemteknikere forsker i, udformer, udvikler og fører tilsyn med mikroelektromekaniske systemer (MEMS), som kan integreres i maskintekniske, optiske, akustiske og elektroniske produkter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Mikroelektromekaniske systemer

  Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) omfatter miniaturiserede elektromekaniske systemer, der er fremstillet ved hjælp af processer med mikrofabrikation. MEMS består af mikrosensorer, mikroaktuatorer, mikrostrukturer og mikroelektronik. MEMS kan anvendes i en række apparater, f.eks. hoveder til blækstråleprintere, digitale lysprocessorer, gyroskoper i smartphones, accelerometre til airbags samt miniaturemikrofoner.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Mikrokredsløb

  Kredsløb af nanosystemer, mikrosystemer eller mesoskalasystemer og komponenter med en størrelse på mellem 1 µm til 1 mm. På grund af behovet for præcision på en mikroskala kræver mikrokredsløb et pålideligt visuelt indstillingsudstyr såsom ionstråleafbildningssystemer og stereoelektroniske mikroskoper samt præcisionsredskaber og -maskiner, som f.eks. mikrogribere. Mikrosystemerne samles i henhold til teknikker for doping, tyndfilm, ætsning, binding, mikrolitografi og polering.

 • Procedurer for test af mikrosystemer

  Prøvningsmetoder for kvalitet, nøjagtighed og ydeevne af mikrosystemer og mikroelektromekaniske systemer (MEMS) og deres materialer og komponenter før, under og efter systembygningen, såsom parametriske test og burn-in-test.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Designe mikroelektromekaniske systemer

  Designe og udvikle mikroelektromekaniske systemer som f.eks. mikrodetektorer. Lave en model og en simulering med anvendelse af software til teknisk design for at vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre, der kan sikre en vellykket produktionsproces.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Teste mikroelektromekaniske systemer

  Teste mikroelektromekaniske systemer (MEMS), der anvender passende udstyr og testteknikker, f.eks. testning af varmechok, testning af varmecyklusser og burn in-test. Overvåge og evaluere systemets ydeevne og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Udvikle procedurer for test af mikroelektromekaniske systemer

  Udvikle forsøgsprotokoller, såsom parametriske test og indbrændings-test, for at gøre det muligt at foretage en række analyser af mikroelektromekaniske (MEM) systemer, produkter og komponenter før, under og efter mikrosystemets opbygning.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

Source: Sisyphus ODB