Profession miljøgeolog

Miljøgeologer undersøger, hvordan mineralske operationer kan påvirke Jordens og dens ressourcers sammensætning og fysiske egenskaber. De rådgiver om spørgsmål som landindvinding og miljøforurening.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Undersøge geokemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved hjælp af udstyr såsom spektrometre, gaskromatografer, mikroskoper, mikrosonder og analyseapparater til kulstof. Bestemme alder og karakteristika for miljøprøver såsom mineraler, sten eller jord.

 • Undersøge grundvand

  Forberede og gennemføre feltundersøgelser for at fastslå grundvandskvaliteten. Analysere og fortolke kort, modeller og geografiske data. Danne et billede af grundvandsforekomst og jordforurening. Indsende rapporter om problemer med grundvand fra deponeringsanlæg, f.eks. arealforurening forårsaget af kulforbrændingsprodukter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Kommunikere om minedrifts indvirkning på miljøet

  Forberede forhandlinger, forelæsninger, høringer af interessenter og offentlige høringer om miljøspørgsmål i forbindelse med minedrift.

 • Håndtere miljøpåvirkning

  Gennemføre foranstaltninger til minimering af de biologiske, kemiske og fysiske virkninger af mineaktiviteter på miljøet.

 • Rådgive om miljøforhold i forbindelse med minedrift

  Samarbejde med ingeniører, landinspektører, geoteknisk personale og metallurger, der er involveret i miljøbeskyttelse og rehabilitering af landområder efter minedrift.

 • Udføre sedimentkontrol

  Forvalte processer og projekter for sedimentkontrol. Tilrettelægge tiltag for sedimentkontrol for at forhindre, at eroderet jord forurener nærliggende vandveje.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udføre miljøvurderinger af område

  Forvalte og overvåge miljøvurderinger ved prospektering af udvindingssteder og industrianlæg. Udpege og afgrænse områder til geokemisk analyse og videnskabelig forskning.

 • Udvikle strategier for genopretning af område

  Gennemføre feltundersøgelser og yde rådgivning om områder med forurenet jord eller grundvand på industriområder og mineområder. Udtænke metoder til opbevaring af udgravet jord. Udvikle strategier til at genskabe et naturligt miljø på udtømte mineområder.

 • Udføre erosionskontrol

  Forvaltning af processer og projekter til erosionskontrol. Planlægge erosionskontrol for at styre eller forhindre erosion og undgå vandforurening eller tab af jord.

Source: Sisyphus ODB