Profession miljøtekniker i lufthavn

Miljøteknikere i lufthavne fører tilsyn med miljøspørgsmål, f.eks. emissioner, forurening og aktivitet fra vilde dyr, i nærheden af lufthavnens trafikområde. De angiver miljøattraktorerne for dyr såsom nærliggende lossepladser eller vådområder. De kan engagere sig i at undersøge miljøpåvirkningen, som lufthavne har på de omkringliggende nærområder, med henvisning til den forskelligartede forurening, som lufthavne skaber. De gennemfører reglerne for at sikre en bæredygtig udvikling af lufthavnen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Miljøforskrifter for lufthavne

  De officielle regler for miljøstandarder i lufthavne i henhold til de nationale regler for planlægning af lufthavnsanlæg og den dertil knyttede udvikling. Disse omfatter reguleringsmæssige aspekter vedrørende støj og miljømæssige aspekter, bæredygtighedsforanstaltninger og virkninger i forbindelse med arealudnyttelse, emissioner og afbødning af risici for vilde dyr og planter.

Færdigheder

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Implementere miljøbeskyttelsesforanstaltninger

  Håndhæve miljøkriterier for at forebygge miljøskader. Stræbe efter en effektiv ressourceudnyttelse for at forebygge spild og reducere omkostninger. Motivere kolleger til at tage relevante skridt til at arbejde på en miljøvenlig måde.

 • Overholde programmer for håndtering af farer i forbindelse med vilde dyr

  Sikre, at programmer for håndtering af farer for dyr gennemføres på passende vis. Tage hensyn til vilde dyrs indvirkning på transport eller industrielle operationer.

 • Gennemføre miljøundersøgelser i lufthavn

  Udarbejde og gennemføre miljøundersøgelser, modellering af luftkvaliteten og planlægningsundersøgelser af arealanvendelse.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Bortskaffe affald

  Bortskaffe affald i overensstemmelse med lovgivningen og dermed overholde miljø- og virksomhedsansvar.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Koordinere lufthavnsmiljøpolitikker

  Lede og koordinere lufthavnsmiljøpolitikker og -bestemmelser for at afbøde virkningerne af lufthavnsaktiviteter, f.eks. støj, forringet luftkvalitet, tung lokal trafik eller tilstedeværelsen af farlige materialer.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

Source: Sisyphus ODB