Profession minearbejder - i åben mine

Minearbejdere i åbne miner udfører diverse typer af minearbejde, som ofte indebærer en høj grad af rumlig viden, såsom pumpning, støvdæmpning og transport af materialer, herunder sand, sten og ler til produktionsstedet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

Færdigheder

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Betjene hydraulikpumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udføre mindre reparationer af udstyr

  Foretage rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr. Erkende og identificere mindre fejl i udstyr og foretage reparationer, hvis det er relevant.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Betjene mineværktøjer

  Betjene og vedligeholde en bred vifte af håndholdte og motordrevne mineredskaber og -udstyr.

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

Source: Sisyphus ODB