Profession minemåler

Minemålere udarbejder og vedligeholder mineplaner i overensstemmelse med lovgivnings- og ledelsesmæssige krav. De fører journaler over, hvordan minedriften skrider frem, og malm- eller mineralproduktionen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

Færdigheder

 • Oprette tematiske kort

  Anvende forskellige teknikker såsom choropleth- kort og dasymetriske kort for ved hjælp af softwareprogrammer at udarbejde tematiske kort baseret på geografiske oplysninger.

 • Vedligeholde planer over mineområde

  Udarbejde og vedligeholde overflade- og undergrundskort og -planer i et mineområde samt foretage undersøgelser og risikovurderinger i potentielle mineområder.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Administrere data om mineområde

  Opsamle, registrere og validere geodata for mineområdet.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udarbejde GIS-rapporter

  Anvende relevante geografiske informationssystemer til at udarbejde rapporter og kort baseret på geospatiale oplysninger ved hjælp af GIS-softwareprogrammer.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Finde GIS-problemer

  Fremhæve GIS-spørgsmål, som kræver særlig opmærksomhed. Rapportere regelmæssigt om disse emner og deres udvikling.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

Source: Sisyphus ODB