Profession mineralog

Mineraloger undersøger Jordens sammensætning, struktur og andre fysiske aspekter. De analyserer forskellige mineraler og bruger videnskabeligt udstyr til at bestemme deres struktur og egenskaber. Deres arbejde fokuserer hovedsagelig på klassificering og identifikation af mineraler ved at udtage prøver og foretage yderligere prøver, analyser og undersøgelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Geologisk kortlægning

  Den teknik, der anvendes til at udarbejde kort, der tydeligt viser et områdes geologiske forhold og bjergartslag i et område, der kan være nyttigt for mineprojekter og geologiske undersøgelser.

Færdigheder

 • Rådgive om geologi med henblik på udvinding af mineraler

  Rådgive om geologiske faktorers indvirkning på udviklingen i mineralproduktionen. Tage højde for faktorer såsom omkostninger, sikkerhed og karakteristika ved aflejringer.

 • Teste råmineraler

  Udtage prøver af mineralske materialer til testformål. Udføre forskellige kemiske og fysiske test af materialerne.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument, der anvendes til at se genstande, der er for små for det blotte øje.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Udføre feltarbejde

  Udfører feltarbejde eller forskning, som er indsamling af oplysninger uden for et laboratorium eller en arbejdsplads. Besøge steder for at indsamle specifikke oplysninger om området.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Implementere mineralprocesser

  Udføre mineralprocesoperationer med henblik på at adskille værdifulde mineraler fra stenaffald eller mørtel. Føre tilsyn med og gennemføre processer som prøvetagning, analyse og frem for alt den elektrostatiske separationsproces, der adskiller værdifulde materialer fra mineralmalm.

 • Indsamle geologiske data

  Deltage i indsamlingen af geologiske data, som f.eks. logføring, geologisk kortlægning, geokemiske og geofysiske undersøgelser, digital dataindsamling osv.

 • Behandle data

  Indtaste oplysninger i et datalagrings- og dataudtrækningssystem via processer såsom scanning, manuel indtastning eller elektronisk dataoverførsel med henblik på at behandle store mængder data.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Undersøge geokemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved hjælp af udstyr såsom spektrometre, gaskromatografer, mikroskoper, mikrosonder og analyseapparater til kulstof. Bestemme alder og karakteristika for miljøprøver såsom mineraler, sten eller jord.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Fastlægge krystallinsk struktur

  Udføre test såsom røntgenundersøgelser med henblik på at bestemme sammensætningen og typen af krystallinsk struktur i et bestemt mineral. Strukturen er den måde, hvorpå atomerne er placeret i et unikt geometrisk mønster i et mineral.

Source: Sisyphus ODB