Profession missionær

Missionærer fører tilsyn med udøvelsen af opsøgende arbejde fra en kirkelig fond. De tilrettelægger missionen og udvikler missionens mål og strategier og sikrer, at missionens mål gennemføres, og at politikker gennemføres. De varetager administrative opgaver i forbindelse med registrering og letter kommunikationen med de relevante institutioner på missionens hjemsted.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bibeltekster

  Indholdet og fortolkningen af bibeltekster, de forskellige dele, de forskellige typer af bibler og deres historie.

Færdigheder

 • Koordinere velgørenhedstjenester

  Koordinere leveringen af velgørenhedstjenester til et lokalsamfund eller en institution i nød, f.eks. rekruttering af frivillige og personale, tildeling af ressourcer og forvaltning af aktiviteterne.

 • Undervise i religiøse tekster

  Undervise i indhold og fortolkning af religiøse tekster for at lette den åndelige eller teologiske læring.

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltagelse i gudstjenester og ceremonier samt deltagelse i religiøse traditioner og festligheder i et fællesskab for at styrke den rolle, religion spiller i gruppen.

 • Gennemføre religiøse missioner

  Gennemføre missioner, der er udviklet i en religiøs sammenhæng, i udlandet med henblik på at yde bistand og velgørenhed, undervise de lokale i religiøse spørgsmål og oprette religiøse organisationer i missionsområdet.

 • Udvikle politikker for forhold vedrørende religion

  Udvikle politikker for religionsspecifikke forhold såsom religionsfrihed, religion i skolen, fremme af religiøse aktiviteter osv.

 • Yde velgørenhedstjenester

  Yde velgørenhedstjenester eller udføre en selvstændig aktivitet i forbindelse med samfundstjeneste, f.eks. at skaffe mad og husly, udføre fundraisingaktiviteter til velgørende formål, indsamle støtte til velgørenhed og andre velgørende tjenester.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Repræsentere en religiøs institution

  Varetage offentlige funktioner som repræsentant for en religiøs institution, der arbejder for at fremme institutionen og dens aktiviteter og stræbe efter nøjagtig repræsentation og inklusion i paraplyorganisationer.

 • Fremme dialog i samfundet

  Fremme interkulturel dialog i civilsamfundet om en bred vifte af kontroversielle emner som f.eks. religiøse og etiske spørgsmål.

 • Fortolke religiøse tekster

  Fortolke indholdet og budskaberne i religiøse tekster med henblik på at udvikle sig spirituelt og hjælpe andre i deres spirituelle udvikling med at anvende de relevante passager og meddelelser i forbindelse med gudstjenester og ceremonier eller teologisk læring.

 • Vejlede konvertering

  Vejlede personer, der ønsker at ændre deres tro under processer i forbindelse med konvertering til en bestemt religion, i deres religiøse udvikling på deres nye religiøse vej, og gennemføre selve konverteringen.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

 • Præsentere en sag

  Fremlægge motiverne og målsætningerne for en bestemt sag, f.eks. en velgørenhedssag eller en politisk kampagne, for enkeltpersoner eller et større publikum med henblik på at samle støtte til årsagen.

Source: Sisyphus ODB