Profession mobilkranfører

Mobilkranførere arbejder med forskellige typer kraner, der let kan flyttes rundt ad vej, jernbane og vand. Mobilkraner er ofte monteret på lastbiler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

 • Kranlastdiagrammer

  Have en forståelse af kranlastdiagrammer, som beskriver kranens karakteristika, og hvordan løftekapaciteten varierer afhængigt af afstand og vinkel.

Færdigheder

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Holde tungt anlægsudstyr i god stand

  Inspicere tungt udstyr til bygge- og anlægsprojekter før hver brug. Vedligeholde maskinen i god stand ved at tage sig af mindre reparationer og underrette den ansvarlige person i tilfælde af alvorlige mangler.

 • Opsætte en kran

  Opsætte kraner under hensyntagen til alle sikkerhedsforanstaltninger.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Fortolke 3D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter fremstillinger i tre dimensioner.

 • Sikre tungt anlægsudstyr

  Sikre tungt udstyr såsom tårnkraner og betonpumper før, under og efter brug for at forhindre skader på maskiner, arbejdstagere eller byggeplads. Træffe forebyggende foranstaltninger, såsom at trække betonpumpernes robotarm tilbage eller at føre krogblokken tilbage til udliggeren.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Føre mobilt tungt anlægsudstyr

  Føre mobilt tungt udstyr anvendt til byggeri. Læsse udstyret på blokvogne, eller losse det. Omhyggeligt føre udstyr på offentlig vej, når det er påkrævet.

 • Betjene mobilkran

  Betjene en mobilkran på en sikker måde. Tage højde for terrænforhold, vejrforhold, belastning og forventede manøvrer.

 • Fastgøre last

  Montere forskellige typer af kroge og vedhæftninger på sikker vis og under hensyntagen til vægten af lasten, den kraft, der er til rådighed i forhold til at bevæge den, statiske og dynamiske tolerancer for alle instrumenter og materialer samt systemets massefordeling. Kommunikere med operatøren verbalt eller med gestikulationer for at fordre sikkerhed og effektivitet i forhold til operationen. Løsgøre laster.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Fortolke 2D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter gengivelser i to dimensioner.

Source: Sisyphus ODB