Profession montør (halvlederprocessor)

Montører (halvlederprocessorer) fremstiller elektroniske halvledere såvel som halvlederapparater såsom mikrochips eller integrerede kredsløb (IC'er). De kan også reparere, afprøve og gennemgå produkter. Montører af halvlederprocessorer arbejder i renrum og skal derfor bære en særlig letvægtsdragt, der passer hen over deres tøj for at undgå, at partikler kontaminerer deres arbejdsplads.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mikrokredsløb

  Kredsløb af nanosystemer, mikrosystemer eller mesoskalasystemer og komponenter med en størrelse på mellem 1 µm til 1 mm. På grund af behovet for præcision på en mikroskala kræver mikrokredsløb et pålideligt visuelt indstillingsudstyr såsom ionstråleafbildningssystemer og stereoelektroniske mikroskoper samt præcisionsredskaber og -maskiner, som f.eks. mikrogribere. Mikrosystemerne samles i henhold til teknikker for doping, tyndfilm, ætsning, binding, mikrolitografi og polering.

 • Halvledere

  Halvledere er væsentlige komponenter i elektroniske kredsløb og indeholder egenskaber for både isolatorer, f.eks. glas, og ledere, f.eks. kobber. De fleste halvledere er krystaller fremstillet af silicium eller germanium. Ved at indføre andre bestanddele i krystallen via overstrygning bliver krystallerne til halvledere. Afhængigt af mængden af elektroner, der genereres som følge af overstrygningsprocessen, omdannes krystallerne til halvledere af N- eller P-typen.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik er en underdisciplin af elektronik og vedrører undersøgelsen, udformningen og fremstillingen af små elektroniske komponenter, såsom mikrochips.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Integrerede kredsløb

  Elektroniske komponenter fremstillet af et sæt elektroniske kredsløb, som er anbragt på halvledermaterialer, f.eks. silicium. Integrerede kredsløb (IC) kan rumme milliarder af elektroniske komponenter på mikroskala og er en af de grundlæggende komponenter i elektroniske enheder.

Færdigheder

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Polere wafere

  Betjene robotmaskiner til at rengøre, pudse og polere wafere ved hjælp af en proces, der kaldes "lapping". Resultatet er wafere af silicium med en overfladeruhed på mindre end én milliontedels millimeter.

 • Producere halvlederkrystaller

  Lægge halvledermaterialer, såsom polysilicium, ind i en ovn. Det smeltede silicium centrifugeres dernæst i en smeltedigel, og podekrystaller af silicium tilsættes dernæst, mens den centrifugerer i modsat retning. Når det afkølede smeltede polysilicium afkøles, trækkes podekrystallet langsomt ud af væsken. Resultatet er et enkelt halvlederkrystal med en diameter på ca. 200 mm.

 • Kontrollere halvlederkomponenter

  Kontrollere kvaliteten af de anvendte materialer, kontrollere renheden og den molekylære orientering af halvlederkrystallerne og teste skiver for overfladefejl ved hjælp af elektronisk prøveudstyr, mikroskoper, kemikalier, røntgenstråler og instrumenter til præcisionsmåling.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Præge kredsløbsdesign på wafere

  Præge det elektroniske kredsløbsdesign på wafere ved hjælp af en proces, kaldet fotolitografi. Wafere beklædes først med lysfølsomme kemikalier, der hærder, når de udsættes for UV-lys. I forseglede mørkekamre skinnes der lys gennem designets billede med en miniaturiserende linse på den beklædte wafer. Når kemikaliet er afvasket, forbliver designet tilbage. Waferne er opbygget lag for lag, hvorved fotoætsningsprocessen gentages i hvert nyt lag. Nogle lag koges, nogle lag ioniseres af plasma, og nogle af dem bages i metal. Hver behandling ændrer dette lags egenskaber.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Rengøre wafere

  Rengøre halvlederwafere med passende rengøringsudstyr, såsom automatiske waferrensere, afblæsningsstave og kemiske bade.

 • Opskære krystaller i skiver

  Betjene savmaskiner til at skære siliciumkrystaller i ultratynde skiver med en tykkelse på ca. 2/3 mm.

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Overføre elektroniske kredsløb til wafere

  Lægge transistorer og andre elektroniske kredsløbselementer på de færdige siliciumwafers og slice-wafers i individuelle integrerede kredsløb (IC'er) eller mikrochips.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

Source: Sisyphus ODB