Profession montør af dele til motorkøretøjer

Montører af dele til motorkøretøjer samler dele og komponenter til motorkøretøjer. De anvender håndværktøj og elværktøj til at forbinde ledninger og kabler, positionere og tilpasse dele. Montører af dele til motorkøretøjer sætter også programmerbare anordninger eller robotter op. De afprøver elektriske samlinger og udstyr og inspicerer enkeltdele for funktionsfejl. De kontrollerer kvaliteten af enhederne for at sikre, at standarderne overholdes, og at specifikationerne overholdes.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Motorkøretøjsmekanik

  Den måde, hvorpå kraften fra energi påvirker komponenter i motorkøretøjer som f.eks. biler, busser, invalidekøretøjer og andre motorkøretøjer. 

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

Færdigheder

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Samle elektriske komponenter

  Samle stikkontakter, elektriske betjeningsanordninger, kredsløbskort og andre elektriske komponenter ved hjælp af håndværktøjer og loddeudstyr.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Samle elektronikenheder

  Samle og vedligeholde elektronikkomponenter og elektroniske kredsløb.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

Source: Sisyphus ODB