Profession montør af elektromekanisk udstyr

Montører af elektromekanisk udstyr læser og fortolker tekniske tegninger og instruktioner med henblik på at samle eller ændre elektromekanisk udstyr eller anordninger. De inspicerer og tester de færdige enheder for at sikre god funktion og overholdelse af specifikationer og standarder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater, der er i stand til at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer) og ændre spændingsniveauet i en vekselstrøm (transformere).

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • El-skema

  Billedgengivelse af et elektrisk kredsløb. Viser kredsløbets elementer som forenklede former og strøm- og signalforbindelserne mellem anordningerne. Giver oplysninger om den relative position og placering af udstyr og terminaler på udstyret for at hjælpe med at konstruere eller betjene udstyret. Et kredsløbsdiagram bruges ofte til at finde fejl og til at sikre, at alle forbindelser er udført, og at alle komponenter er til stede.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Samle elektriske komponenter

  Samle stikkontakter, elektriske betjeningsanordninger, kredsløbskort og andre elektriske komponenter ved hjælp af håndværktøjer og loddeudstyr.

 • Samle elektronikenheder

  Samle og vedligeholde elektronikkomponenter og elektroniske kredsløb.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Installere elektrisk og elektronisk udstyr

  Installere udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at fungere, eller udstyr til frembringelse, overførsel eller måling af sådanne strømme og felter. Dette udstyr omfatter strømtavler, elektromotorer, generatorer eller jævnstrømssystemer.

 • Klargøre emner til samling

  Klargøre arbejdsemner af metal eller andre materialer til samling ved at rengøre emnerne, kontrollere deres mål i forhold til den tekniske plan og afmærke på emnerne, hvor de vil blive samlet.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Passe en bred vifte af anordninger til måling af elektroniske karakteristika for systemkomponenter som f.eks. optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetre.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

Source: Sisyphus ODB